Norges Bank overrasket med økte kronekjøp

– Vi har fått spørsmål fra utenlandske kunder om hva Norges Bank driver med, om det handler om valutaintervensjon, sier DNBs valutastrateg.

KRONEKJØP: Norges Bank øker kronekjøpene med 200 millioner til 700 millioner kroner per dag i september, noe som overrasket økonomer.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Norges Bank meldte fredag at de månedlige kronekjøpene økes med 200 millioner til 700 millioner kroner per dag i september. Endringen kommer etter et kutt måneden før på 100 millioner kroner.

Det er svært overraskende med tanke på intensjonen om å glatte kjøpene utover i året, slik at det blir forutsigbart for markedet.

Både SEB og DNB Markets hadde ventet uendrede kjøp i september.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

– Jeg ble først overrasket for en måned siden, og så på nytt fredag. Utgangspunktet er jo at de ønsker å holde kjøpene stabile utover året, sier Magne Østnor valutastrateg i DNB Markets.

Norges Bank veksler valuta på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

I motsetning til såkalt valutaintervensjon, som ifølge Norges Bank er uaktuelt, er disse transaksjonene ikke ment å påvirke kronekursen direkte.

Fenomenet er særnorsk og kan være vanskelig å forstå for utenlandske investorer, spesielt i en tid der valutamanipulasjon er et hett tema globalt.

– Vi har fått spørsmål fra utenlandske kunder om hva Norges Bank driver med, om det handler om valutaintervensjon, forteller Østnor.

Valutaanalytikeren prøver nå å bli klok på hva som kan ha trigget endringene. Blant viktige forutsetninger for kjøpene er oljeinntektene, og dermed oljeprisen.

I tiden etter revidert statsbudsjett i mai, har oljeprisen falt fra over 70 dollar til rundt 60 dollar per fat. Men i budsjettet regnes oljeprisen i norske kroner, og med den betydelige kronesvekkelsen vi har sett i sommer, er oljeprisanslaget nærmest identisk med regjeringens forventning.

Østnor ser heller ikke noen store endringer i nivået på innbetalt skatt fra oljeselskapene siden revidert.

– Det er en rekke ukjente faktorer som vi ikke har kontroll på og som kan forklare noe av endringene, men det fremstår likevel som snodig, sier han.

Les på E24+

Derfor faller kronen nå

Kronekursen?

Valutaanalytikeren tror fredagens endringer er for små til å påvirke kronekursen nevneverdig.

– Når det kommer store skift, så er det klart det har betydning. Men 100 millioner fra eller til er for lite til å ha noe særlig utslagskraft i markedet, sier Østnor.

De siste par årene har kronekjøpene variert fra 350 millioner til 900 millioner per dag.

Østnor legger fortsatt til grunn at kjøpene holdes uendret resten av året.

– Jeg har ofte tenkt at det er rimelig å legge til grunn uendrede kjøp resten av året, så jeg må nok legge det til grunn nå også, sier han.

Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen tror endringene kan gi kortvarige svingninger i kronekursen, men understreker at det på sikt er underskuddet på statsbudsjettet som gjelder.

– Endringene kan gi kortsiktig fluktuasjoner, men netto kroneimpuls er avgjort av underskuddet på statsbudsjettet. Jeg tror oljeprisfallet siden mai ligger bak de økte kjøpene, for det har trolig ført til lavere oljeskatt, sier han.

Han minner om at økte kronekjøp fra Norges Bank til en viss grad oppveies av lavere kronekjøp fra oljeselskaper som skal betale skatt.

Valutatransaksjoner og oljeprisen

Før oljeprisfallet i 2014 var situasjonen motsatt, ved at kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten var større enn det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Da måtte sentralbanken selge kroner for å overføre utenlandsk valuta til Oljefondet. Volumet toppet seg i november 2011 med kronesalg på 1,6 milliarder.

Fra slutten av 2014 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten mindre. Norges Bank har siden den gang derfor solgt valuta og kjøpt kroner på vegne av staten.

Les også

Dyreste dollar siden 2002

Les også

Ny rekord: 9.531 milliarder

Les også

Tror på september-heving etter BNP-tall: – Fortsatt veldig bra vekst

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kronekurs
 2. Norges Bank
 3. DNB
 4. Oljefondet
 5. Valuta

Flere artikler

 1. Norges Bank trapper ned kronekjøpene

 2. Kronekjøp tyder på økt bruk av oljepenger: – Kan bli over 300 milliarder

 3. Budsjettet kan gi milliardkutt i Norges kronekjøp

 4. Betalt innhold

  Valutaekspertenes utfordring: Den umulige kronen

 5. Norges Bank holder kronekjøpene uendret på 1,7 milliarder