Nordea bygger opp milliardbuffer til coronatap: – For tidlig å avblåse krisen

Økonomien har kommet «raskt tilbake», men Nordea Norge-sjef Snorre Storset setter av godt over milliarden til mulige utlånstap – ikke minst i den kriserammede offshorebransjen.

VOKSER I NORGE: Nordea låner ut mer både til personmarkedet og bedriftene. Her Nordea Norge-sjef Snorre Storset ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

– Jeg synes det er for tidlig å avblåse krisen. Jeg tror det er grunn til å være forsiktig optimist, men det er fortsatt stor usikkerhet, sier Storset til E24.

Nordeas sjef i Norge la fredag frem tall som viser utlånsvekst, men banken setter også til side mer penger til tap på utlån.

Etter at coronauroen herjet som verst i vår har norsk økonomi vist tegn til bedring, i takt med at samfunnet gradvis åpner opp igjen.

– Det er fortsatt en stor usikkerhet, men det vi har sett er at vi har kommet ganske raskt tilbake, sier Storset til E24.

Les på E24+

Derfor smelter kronen i sommervarmen

– Går bedre enn fryktet

Han trekker frem arbeidsledighet og folks kortbruk, det siste et godt mål på hvordan det går med privat forbruk.

– Hvis vi ser på kortbruken er Norge og Finland de landene i Norden som nå ligger med høyere kortbruk i juni enn i juni i fjor. Både forbruket og optimismen i økonomien har kommet tilbake når vi begynte å åpne opp igjen, sier Storset.

Selv om arbeidsledigheten fortsatt er høy, har den falt mye ettersom bedrifter har tatt permitterte tilbake i jobb, ifølge Nav.

– Så langt går det bedre enn fryktet med norsk økonomi, sier Storset.

Les også

Kongsberg Gruppen har hentet tilbake 500 permitterte: Advarer mot å tro at corona er over

Bygger milliardbuffer til tap

Nordea setter likevel av mer penger til mulige utlånstap. I Norge øker denne tapsbufferen til 1,32 milliarder kroner fra 930 millioner kroner i første kvartal.

Hele konsernet har nå satt til side et beløp tilsvarende 7,4 milliarder kroner, opp fra 1,6 milliarder i første kvartal.

– Vi står godt rustet om det skulle gå dårligere enn det bildet vi ser nå, sier Storset.

Les også

Nordea setter til side milliarder til lånetap

I bedriftsområdet og området for storkunder er det Norge som står for de største tapsavsetningene blant de nordiske landene.

Grunnen er at den norske virksomheten håndterer noen av næringene som har blitt hardt rammet av krisen, ikke minst offshorebransjen.

– Fra Norge driver vi hele forretningen innenfor olje, offshore og maritim. Der har vi gjort store individuelle avsetninger i dette kvartalet, på 74 millioner euro, sier Storset.

– På toppen av det har vi også satt av til mulige fremtidige tap, og bygget opp en enda større buffer, sier han.

Les også

Danske Bank i Norge har tapt 1,9 milliarder hittil i år

Tilbake til «oppoverbakken»

Oljeleverandørene har blitt rammet av oljeprisfallet, kun få år etter den forrige oljekrisen.

Deler av bransjen hadde fortsatt ikke kommet helt til hektene igjen etter forrige nedtur.

– Olje og offshore preges av at de kom nesten tilbake og så kom corona. Så ble det som å starte i oppoverbakken igjen, sier Storset.

– Vi jobber tett med våre kunder innen det området, for å forsøke å finne gode løsninger. Det er i prinsippet daglig kontakt med mange for å se hvordan vi kan finne gode løsninger som gjør at de også blir bæredyktige fremover, sier han.

Les på E24+

Her fylles fjorden opp med ledige oljerigger

Tjener mer på boliglån

I Norge er Nordea nest største bank etter DNB. Rapporten fredag viser vekst.

Nordea fikk 14.500 nye personkunder i kvartalet, mens banken lånte ut 11 milliarder mer til bolig – tilsvarende en utlånsvekst på 13 prosent når man regner om til årlig rate.

Nordea tjente også mer på boliglånene. Ifølge konsernets rapport økte utlånsmarginen i kvartalet, men dette ble mer enn motvirket av at innskuddsmarginen falt.

– Det er mer en refleksjon av at vi har kommet fra et veldig lavt marginnivå på utlån til et mer normalt nivå. Samtidig ser vi en veldig stor nedgang i marginer på innskudd – det har en stor påvirkning både på oss og andre banker i dette kvartalet, sier Storset.

– Både vi og andre banker har satt ned rentene ganske mye. Og så handler det litt også om hvordan Nibor har utviklet seg i forhold til dette, dels drevet av renten som Norges Bank setter og dels av hva som skjer i USA, sier han.

Nibor er den norske pengemarkedsrenten, en rente som er viktig for bankenes finansiering.

Tar markedsandeler

Nordea melder også om høy aktivitet i bedriftsmarkedet.

Utlånsveksten var på 14,6 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor. Årlig veksttakt endte på 16,5 prosent i kvartalet.

Ifølge Storset har Nordea tatt markedsandeler både i person- og bedriftsmarkedet. Han sier at Nordea «har vært åpen for business under corona».

– På privatsiden har utviklingen i boligmarkedet vært god, og den har vært overraskende positiv for mange – godt hjulpet av en lavere rente, sier Storset.

– Det er mange nye kunder som har valgt oss og få som har forlatt oss. Derfor har vi tatt markedsandeler på boliglån, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om