Induct-sjefen har fått millionerstatning av Alpha Blue Ocean – Element-aksjer frigis

Induct-sjefen har fått utbetalt millionerstatning fra omstridte Alpha Blue Ocean etter deres anke til lagmannsretten ble vurdert avvist. Dermed får fondet også tilbake sine Element-aksjer, som ble tatt i pant etter kjennelsen i tingretten.

  • Sindre Hopland
  • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Saken er oppdatert med tilsvar fra Alpha Blue Ocean.

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet i saken, sier sjef i det børsnoterte IT-selskapet Induct, Alf Martin Johansen til E24.

Han har fått 1,98 millioner kroner inn på konto etter en rettstvist med det britiske fondet Alpha Blu Ocean (ABO). Pengene utbetales til Johansens private investeringsselskap NPP Capital.

Dermed frigis også fire millioner aksjer i selskapet Element som tilhører ABO. Disse ble tatt i pant av namsmannen etter at Induct-sjefen vant frem mot ABO i tingretten, men hvorpå fondet nektet å betale erstatningsbeløpet.

Etter at nyheten om at aksjene ble beslaglagt ble kjent i begynnelsen av september har aksjekursen i Element steget fra 2,15 til 3,87 kroner, en økning på 80 prosent.

– Jeg burde få provisjon, spøker Johansen om aksjen som er kjent for å være svært volatil.

ABO gratulerer Element-ledelsen

Toppsjef i Alpha Blue Ocean, Pierre Vannineuse, forteller at de åpenbart ikke er fornøyd med at rettens beslutning, og påpeker at «det er en grunn» til at de ikke inngikk forlik med NPP Capital.

– Vi er selvfølgelig fornøyde med at aksjene er frigitt, men vi sikrer alle våre posisjoner, så til syvende og siste vil det ikke endre mye, skriver Vannineuse i e-post.

Fondet er også svært fornøyde med Element-kursens utvikling denne høsten.

– Vi vil gratulere Elements ledelse med denne suksessen og er åpenbart veldig glade for at vi kunne støtte selskapet på en positiv måte i så lang tid, skriver Vannineuse.

– For tiden er vi i samtaler med Element om en minnelig terminering av avtalen oss imellom. Vi fortsetter likevel å tro på Elements potensial.

«Induct og Alpha Blue Ocean er i pågående rettsprosess, og Alpha Blue Ocean aksepterer ikke Johansens versjon. De forretningsmessige avtalene mellom Induct og ABO var helt transparente og begge parter mottok rettslig rådgvining. Johansen var fullt informert om vilkårene i avtalen mellom partene», skriver Alpha Blue Ocean i en ytterligere kommentar.

Les på E24+

Slik ble Element fanget i dødsspiralen

Konflikten startet med utlånte aksjer

Bakgrunnen for rettssaken var at det norske IT-selskapet Induct tok opp et konvertibelt obligasjonslån – ofte omtalt som «dødsspirallån» – fra ABO. I tillegg inngikk Johansen et personlig utlån av Induct-aksjer til ABO fra sitt private investeringsselskap NPP Capital.

Induct ønsket på et tidspunkt å undersøke om ABO hadde shortet aksjene i selskapet i strid med loven, men fikk ikke innsyn i fondets transaksjoner, og nektet dermed å konvertere fondets låneobligasjoner til nye aksjer.

Da svarte ABO med å avslutte låneavtalen med Induct, og ønsket heller ikke å levere tilbake aksjene de hadde lånt av sjefen. Dermed måtte Johansen kjøpe nye aksjer for å stemme ved selskapets generalforsamling.

I Oslo tingrett fikk Johansen og NPP Capital imidlertid fullt medhold, og ABOs fond European High Growth Opportunities Securitization Fund ble dømt til å betale 1,73 millioner i erstatning samt saksomkostninger på 275.000 kroner.

Ettersom erstatningen fra ABO aldri dukket opp på kontoen til Johansen, gikk han til namsmannen, som igjen tok pant i ABOs aksjer i selskapet Element, som fondet har gjennomført en lignende låneavtale med.

Toppsjef Pierre Vannineuse i Alpha Blue Ocean.

Sindre Hopland

«Klart at anken ikke vil føre frem»

Saken ble deretter anket til lagmannsretten av det britiske fondet, som i tingretten mente at aksjeavtalen med NPP Capital var en form for sikkerhet for fondets konvertible obligasjonslån til Induct. Det fikk fondet ikke medhold i.

I rettsdokumentene fra lagmannsretten skriver lagdommer Thomas Poulsen at «man overveier å nekte anken» fremmet av ABO.

Dommeren sier årsaken til at man overveier dette er fordi «lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram».

I utgangspunktet har ABO frem til 29. oktober med å komme med ytterligere bevis i saken for at anken skal kunne vurderes, men ettersom Johansen har fått penger på konto er saken ute av verden.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Induct
  2. Alpha Blue Ocean
  3. Element

Flere artikler

  1. Alpha Blue Oceans Element-aksjer er tatt i pant

  2. Element avslutter omstridt låneavtale – aksjen hoppet

  3. Elements nye toppsjef om bjellesauene: – Har en liten andel aksjer

  4. Spetalen støtter Elements krypto-bråbrems

  5. Krevde 3 mill. av børsmygg – får 635.000 i etterlønn