Slik kan de kriserammede rederiene forskjellsbehandle aksjonærene

Ikke bare står aksjonærene sist i køen – av og til står noen aksjonærer lengre bak enn andre. – Selskapene må være oppmerksomme, sier Oslo Børs etter forrige ukes børsbot.

I KRISE: Havila Shipping mener at det er «strengt nødvendig og påkrevd» å forskjellsbehandle.
 • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

– Generelt oppfordrer vi selskaper som jobber med slike løsninger til å ta kontakt med oss for å drøfte disse i forkant, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs til E24.

Børsen følger i disse dager med på de til dels dramatiske prosessene som gjennomføres i den norske supplysektoren, der tap for kreditorer og utvanning av aksjonærer snarere har vært hovedregelen enn unntaket.

Normalt vil «køen» se ut som følgende:

Fremst står de sikrede kreditorene, i praksis ofte banker eller andre kredittinstitusjoner. Disse har sikkerhet med pant i eiendeler, altså skipene. Bak disse står de usikrede kreditorene, investorer i selskapenes obligasjoner.

Til sist finner man aksjonærene, eiere av egenkapital som i praksis er helt eller i hvert fall delvis tapt. Disse har i flere tilfeller opplevd svært dramatisk reduksjon i sine eierandeler, da det utstedes enorme mengder nye aksjer til lave kurser, såkalt utvanning.

Men av og til gjelder dette i ulik grad for aksjonærer av ulik størrelse.

«Syk» utvanning

I forrige uke røk Rem Offshore på en børsbot, relatert til den motvillige fusjonen med Solstad og den forutgående finansielle restruktureringen.

Det sistnevnte hadde allerede fått betydelig kritikk, da storeieren Åge Remøy i forslaget var sikret en fortsatt kontrollerende eierandel i rederiet.

– Åge Remøy har regnet ut hvor lavt kursen må settes for at han fortsatt skal eie 50,1 prosent, sa investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet, og kalte restruktureringen «noe av det sykeste innen utvanning som har skjedd noen gang».

Denne kritikken ga resonans i uttalelsen fra Oslo Børs:

I vedtaket skriver børsstyret at restruktureringen «innebærer en forskjellsbehandling av aksjonærene i REM, blant annet ved at hovedaksjonær Åge Johan Remøy (...) ved en rettet emisjon får opprettholde en betydelig eierposisjon, mens øvrige eksisterende aksjonærer vil bli gjenstand for en omfattende utvanning».

«Nødvendig og påkrevd»

Tilfellet Rem er imidlertid ikke enestående. I de to prosessene som nå er pågående, er det lignende trekk.

I Havilas plan, som selskapet står fast ved til tross for motstand fra obligasjonseierne, vil hovedaksjonæren, Sævik-familien, sitte igjen med 51 prosent. De øvrige aksjonærenes eierandel vil vannes ut fra 49 til rundt 2,5 prosent.

Egenkapitalemisjonen mot hovedaksjonær er på 118,2 millioner. Det skal gjøres en liten reparasjonsemisjon på 30 millioner.

– Avvik fra likebehandlingsprinsippet er en hensiktsmessig løsning som er strengt nødvendig og påkrevd, skriver selskapets styre i restruktureringsplanen.

I Farstad sitter de eksisterende aksjonærene, utenom Farstad-familien, i dag på rundt 21 millioner aksjer. Av totalt 39 millioner aksjer tilsvarer dette en eierandel på rundt 54 prosent.

Det skal imidlertid utstedes minst 702 millioner nye Farstad-aksjer. 21 millioner vil da gi en eierandel på 2,8 prosent.

Det fremgår også av meldingen at Farstad-familiens eierandel ligger an til å bli redusert, men de er garantert fortrinnsrett på 105,3 millioner nye aksjer. Den nye investoren Siem Oilservice Invest skal ha sitt, og så vil de resterende nye aksjene bli tilbudt «en miks av eksisterende aksjonærer og andre interessenter».

– Må være oppmerksomme

Det er med Rem-boten og de pågående prosessene i bakhodet at Geir Harald Aase ved Oslo Børs ber selskaper i slike situasjoner ta kontakt.

Han forteller generelt at det er tilfeller der selskaper i en kritisk finansiell situasjon har et «handlingsrom» der forskjellsbehandling kan forsvares.

– Selskapene må likevel være oppmerksomme på graden og arten av forskjellsbehandlingen, sier Aase.

Typiske elementer som vil vektlegges i en vurdering av handlingsrommet, vil være hensynet til kreditorene, reell fare for konkurs, tidspress, gjennomføringsrisiko, kompleksitet og mulige alternativer på tidspunktet der beslutninger må tas.

Graden av forskjellsbehandlig må imidlertid stå i stil med løsningen man kommer frem til, og selskapene må være oppmerksomme på dette.

– Dette vil typisk være tilfellet der resultatet av den valgte løsningen er at en majoritetsaksjonær kommer vesentlig bedre ut av det enn minoritetsaksjonærene. I vurderingen av om forskjellsbehandlingen er saklig i lys av det nevnte, vil Børsen også i disse tilfellene se hen til om prosessen rundt en slik løsning fremstår som forsvarlig, sier Aase.

– Forsøker å ta hensyn til alle

Farstad er ekstremt tilbakeholdne med informasjon, utover meldingen som ble sendt ut i går.

Administrerende direktør Karl-Johan Bakken minnet i går om at opplysningene som ble gitt i meldingen ikke i seg selv innebærer at fortrinnsretten avvikes, selv om det ikke gis garantier til noen utenom Siem og Farstad-familien.

Han sier følgende om utvanningen:

– Det er alltid en fare i slike restruktureringer at man ender opp med det. Så er spørsmålet hvordan man kommer dit. Vi forsøker å ta hensyn til alle «stakeholders» som har med selskapet å gjøre på en likeverdig måte, sier Bakken.

Les også

Farstad-sjefen: – Vi forsøker å ta hensyn til alle «stakeholders»

– Av de eksisterende aksjonærene prioriteres Farstad-familien, som får ta 105,3 millioner aksjer til 1,42 kroner, mens andre ikke loves noen ting?

– Jeg kommer ikke til å kommentere på detaljer eller mekanismer i aksjedeling også videre, det var ikke intensjonen med å gå ut med meldingen i dag.

Han ønsker heller ikke å kommentere likhetene med restruktureringen i Rem.

Finansdirektør Olav Haugland har ikke besvart E24s henvendelser i dag.

Les også

Mandag kan Havila være konkurs

Les også

Farstad varsler redningsplan - inngår avtale med Siem

Les også

Går mot utbyttehopp for Aker-aksjonærene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Shipping
 2. Havila Shipping
 3. Farstad Shipping
 4. DOF
 5. Rem Offshore

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Havila lanserer ny plan

 2. Betalt innhold

  Havila lanserer ny plan

 3. Havila advarer om konkurs hvis ikke redningsplanen godkjennes

 4. Slik er kampen om Havila: – Dette er grisete

 5. – Vi forsøker å ta hensyn til alle «stakeholders»