Slik vil en sterkere krone påvirke Oljefondet

Oljefondets størrelse er blitt mer avhengig av endringer i kronekursen. Endringer i kronekursen står bak 1.000 milliarder kroner av fondets verdi.

KRONENS KRAFT: Oljefondet er blitt langt større enn mange hadde trodd, på bakgrunn av store overføringer fra regjeringen og flere år med betydelig avkastning i aksjemarkedene. I tillegg har en svak krone har bidratt til å øke fondets verdi med rundt 1.000 milliarder kroner, men det er ikke sikkert at valutaeffekten er varig. Fondet forvaltes av Norges Bank.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Oljefondet er verdt nesten 8.000 milliarder kroner.

En betydelig andel av dette er penger som regjeringen har raket inn gjennom oljeproduksjon og oljeskatter.

Fondets avkastning på aksjer og rentepapirer utgjør en nesten like stor andel.

Men etter hvert som fondets størrelse har økt, har også valutakursene fått mer å si for fondets verdi, målt i kroner.

Dette er spesielt viktig fordi norske regjeringer baserer sin pengebruk på Oljefondets kroneverdi, som generelt øker når kronen svekkes mot valutaer som euro, dollar og yen, men faller når kronen styrker seg.

Endringer i kronekursen har alene bidratt med 1.025 milliarder kroner til fondets kroneverdi ved utgangen av 2016, ifølge Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet på vegne av staten.

– Sammenlignet med den vektede kursen av alle innskudd, valutakursen på tidspunktet for alle innskudd, så er fondet cirka 1.000 milliarder større i norske kroner enn det ville ha vært uten de kronebevegelsene, sier NBIM-direktør Yngve Slyngstad til E24.

Les også

Tidenes nest dårligste verdivekst for Oljefondet

Kronen slår ut

De 1.000 milliardene i ekstra kroneverdi kan fordunste fort hvis kronen styrker seg fra de uvanlig svake nivåene den har lagt på de siste årene.

En viktig årsak til at Oljefondets verdi «bare» økte med 35 milliarder kroner i fjor målt i krone, var nettopp at kronen styrket seg gjennom året.

Det reduserte isolert sett fondets verdi med rundt 300 milliarder kroner, og «spiste opp» mye av avkastningen som var på 447 milliarder kroner.

I tillegg tok regjeringen ut rundt 100 milliarder kroner fra fondet, i stedet for å overføre penger til fondet slik den har gjort i tidligere år.

Les mer: Tidenes nest dårligste verdivekst for Oljefondet

– Kronekursen påvirker markedsverdien av fondet i kroner, for alt er jo investert utenfor, så det slår direkte inn, sier Slyngstad.

– Mye av de svingningene du ser i fondet fra dag til dag er endringer i kronekurs, og ikke endringer i verdens finansmarkeder, sier Slyngstad.

Les også

Første langtidsvarsel for økonomien: Frykter ikke «haikjeften»

Kan redusere fondsverdien

I årene fremover kan valutakurser få større betydning for bruken av oljepenger over statsbudsjettet enn de har hatt tidligere.

Meningen med å sette et tak på oljepengebruken er å bare bruke fondets avkastning, og ikke tære på selve sparepengene.

Men flere utvalg har pekt på at fondets årlige avkastning trolig blir langt lavere enn fire prosent i de kommende tiårene.

Les mer: Regjeringen endrer handlingsregelen

Kronen har vært uvanlig svak de siste årene, og en normalisering av kronekursen vil isolert sett kunne senke fondets verdi, og dermed redusere den summen som fremtidige regjeringer har tilgjengelig til forbruk.

Bruker mye oljepenger

Fondets vekst har bidratt til betydelig økning i offentlig pengebruk de siste årene. Bruken av penger fra fondet utgjør nå hver syvende krone som brukes over offentlige budsjetter, eller drøyt 42.000 kroner per nordmann.

Les mer: Politikerne roper varsku: – Ny virkelighet for oljepengebruken i 2017

Regjeringen har signalisert at pengebruken ikke kan fortsette å øke i samme takt som de siste årene, og har også foreslått å senke taket for bruk av oljepenger (handlingsregelen) til tre prosent av fondets verdi, fra dagens fire prosent.

Regjeringen bruker allerede tre prosent av fondets verdi i årets statsbudsjett. Dermed kan det bli mindre rom for å øke oljepengebruken ytterligere i kommende år, uten å risikere å spise av selve fondet.

Les også: NHH-professor langer ut mot Siv Jensens oljepengebruk

VOKSER KRAFTIG: På det meste har Oljefondet vært oppe i en verdi på rundt 7.800 milliarder kroner. Rundt 1.000 milliarder av fondets verdi skyldes kronekursen, som kan variere mye.

Slik vokste fondet

Fondets verdi var på 7.510 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Dette er de tre hovedfaktorene som har bidratt til verdien målt i kroner:

 • Fondet har fått overført 3.363 milliarder kroner fra regjeringen, i snitt 171 milliarder kroner i året siden 1998
 • Fondets avkastning utgjør 3.123 milliarder kroner
 • Kronekursen bidrar med 1.025 milliarder kroner

Økt 200 mrd. fra nyttår

Bare siden nyttår har Oljefondets verdi steget med ytterligere 250 milliarder kroner. Tirsdag ettermiddag er fondet verdt 7.760 milliarder kroner.

Denne økningen skyldes derimot ikke kronen, men heller solid oppgang i markedene, ifølge Slyngstad.

– Det er ikke så mye valutaeffekt, sier han.

– Det er stort sett gode aksjemarkeder som har trukket opp fondet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Valuta
 3. Kronekurs
 4. Dollar
 5. Euro
 6. Forbrukerspørsmål
 7. Norges Bank

Flere artikler

 1. Så mye er Oljefondet egentlig verdt

 2. Ka-ching! Oljefondet satte ny rekord, igjen

 3. Uten valutagevinst «bryter» Erna og Siv allerede sin nye handlingsregel

 4. Oljefondet passerer 1.000 milliarder dollar

 5. Kronen løftet Oljefondet: Opp 1.000 milliarder fra nyttår