Flere selvmord etter finanskrisen

Finanskrisen falt sammen med en økning i selvmord i flere europeiske land. Antall døde i trafikken gikk imidlertid ned.

Publisert: Publisert:

Det kommer fram i en foreløpig analyse av tall fra perioden 2007 til 2009 publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet fredag, skriver Forskning.no.

En gruppe forskere i Storbritannia, USA og Belgia har publisert omfattende studier av sammenhengen mellom økonomiske kriser og dødsfall. De har tidligere sett på perioden 1970 til 2007 og har lagt fram tall som viser at hyppigheten av selvmord går opp når arbeidsledigheten i ett land stiger kraftig. Nå har de tatt for seg finanskrisen i Europa og årene 2007 til 2009 og sett på tall fra 14 europeiske land. Tallene viser en økning i antall selvmord hos mennesker under 65 år etter at finanskrisen slo inn med økt ledighet i 2008. Økningen i kom etter fem år med fallende tendens i selvmordshyppighet i denne aldersgruppen.

Hellas opplevde en økning på 17 prosent i antall selvmord og Irland 13 prosent. I Latvia økte selvmordsraten med 17 prosent mellom 2007 og 2008.

På den positive siden kommer en reduksjon i antall trafikkdrepte. Dette er et mønster forskerne har sett i andre økonomiske kriser, og skyldes antakelig at folk med dårligere råd kjører mindre bil. I Litauen falt antall trafikkdrepte med nesten 50 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om