Sterkere fra Statoil

Statoil mer enn dobler det justerte resultatet i fjerde kvartal, og leverer dermed sterkere tall enn ventet.

FERSKE TALL: Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil legger onsdag frem tall for fjerde kvartal og for hele 2017. På forhånd var det spådd solid fremgang.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

LONDON (E24): Statoil leverer sterkere tall enn det markedet hadde ventet i fjerde kvartal.

Selskapets justerte resultat før skatt (adjusted ebit) er på 3,96 milliarder dollar i kvartalet, mot 1,66 milliarder dollar i samme periode året før.

På forhånd hadde analytikerne ventet et justert resultat før skatt på 3,76 milliarder dollar, ifølge tall som Statoil selv har samlet inn.

Det er dette justerte tallet som gir det beste bildet av Statoils drift, ifølge analytikerne. Selskapet justerer bort engangseffekter for å gi et bilde av den underliggende driften.

Selskapet kommer også med gode nyheter om gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som skal i produksjon neste år. Første fase av feltet er nå lønnsomt ved en oljepris på bare 15 dollar fatet, mot tidligere 20 dollar fatet.

Les mer: Statoil øker reserveanslaget på Johan Sverdrup

Les også

Statoil øker reserveanslaget på Johan Sverdrup

Jekker opp investeringene

Selskapet trapper opp investeringene i år til 11 milliarder kroner. Det var også det opprinnelige målet i fjor, men investeringene ble justert ned i høst og endte opp på et langt lavere nivå.

– Vi har tatt ned investeringene til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar. Dette har blitt oppnådd gjennom fortsatte forbedringstiltak og gode prosjektleveranser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

– I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.

Selskapet dropper også muligheten aksjonærene har hatt til å ta imot utbytte i form av aksjer i stedet for kontanter, et program som har gitt selskapet mulighet til å spare rundt 17 milliarder kroner.

Les mer: Statoil dropper aksjeutbyttene etter to år: Nå vil selskapet også investere mer igjen

Les også

Statoil dropper aksjeutbyttene etter to år: Nå vil selskapet også investere mer igjen

Flere krevende år

Figuren under viser hvordan selskapets justerte resultat falt kraftig etter oljeprisfallet i 2014, og bunnet ut i 2016.

I fjor gikk det noe bedre. Fortsatt er Statoil-tallene likevel svakere enn de var under boomen fra 2011 til 2014, da oljeprisen lå på over 100 dollar fatet.

(saken fortsetter under figuren)

Samme dag som Statoil legger frem tallene, arrangerer selskapet også sin årlige kapitalmarkedsdag for å opplyse investorer, analytikere og media i London.

E24 kommer tilbake med mer om Statoils utsikter utover dagen onsdag.

Fremgang på bunnlinjen

Statoils resultat etter skatt, eller bunnlinjen, er på 2,57 milliarder dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med et resultat på minus 2,79 milliarder dollar i samme kvartal ett år tidligere.

Selskapets omsetning er på 17,11 milliarder dollar, mot 12,70 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Det var ventet et resultat etter skatt på 1,25 milliarder dollar og en omsetning på 16,54 milliarder dollar, ifølge SME Direkt for TDN.

Sterkere enn fjoråret

For hele 2017 var Statoils justerte driftsresultat på 12,64 milliarder dollar, mot 4,07 milliarder dollar i 2016. På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 12,50 milliarder dollar.

Resultatet etter skatt i fjor ble på 4,60 milliarder dollar og omsetningen på 60,97 milliarder dollar, mot henholdsvis minus 2,9 milliarder dollar og 45,69 milliarder dollar året før.

Forventningene var at resultatet etter skatt ville bli på 3,26 milliarder dollar og omsetningen på 60,60 milliarder dollar.

Produksjonen steg

Selskapets produksjon var på 2,134 millioner fat per dag i kvartalet, mot 2,095 millioner fat per dag i samme kvartal ett år tidligere.

Det skyldes blant annet økt produksjon av gass på norsk sokkel, økt produksjon i USA og at nye felt er satt i drift.

Selskapet venter å øke produksjon med 1-2 prosent i 2018, det vil si at den kan stige til opptil 2,176 millioner fat per dag.

Gjennom det siste året har Statoil redusert gjelden sin fra et uvanlig høyt nivå, målt som andel av selskapets eiendeler.

Selskapets gjeldsgrad eller «giring» er nå på 29 prosent, fra 27,8 prosent ved utgangen av forrige kvartal men ned fra 35,6 prosent ved utgangen av fjoråret.

Statoil-aksjen er verdt omtrent det samme som den var ved nyttår og stengte tirsdag på 174,55 kroner. Det gir en børsverdi på rundt 580 milliarder kroner, ifølge Infront.

Kutter kostnader

For ett år siden sa Statoil at selskapet hadde kuttet kostnadene mer enn ventet.

I løpet av 2016 hadde selskapet klart å kutte kostnadene med hele 3,2 milliarder dollar, mens målet var 2,5 milliarder dollar. Selskapet siktet i fjor mot å kutte kostnadene med ytterligere én milliard dollar i 2017.

Det har selskapet klart, med god margin.

Selskapet anslår at de totale kostnadene er kuttet med 4,5 milliarder dollar siden 2013. Digitalisering og innovasjon kan bidra til reduserte borekostnader og videre innsparinger i investeringene i nye felt, skriver selskapet.

Betydelig billigere utbygginger

Statoil sier nå at de prosjektene selskapet skal bygge ut de neste årene i snitt vil tjene penger hvis oljeprisen holder seg over 21 dollar fatet.

Til sammenligning ligger dagens oljepris på rundt 67 dollar fatet.

I 2017 sa selskapet at de kommende prosjektene som da lå i porteføljen trengte en oljepris på 27 dollar fatet for å tjene penger.

I 2016 sa Statoil at prosjektene i den daværende porteføljen, som riktignok så noe annerledes ut, i snitt trengte 41 dollar fatet for å være lønnsomme.

Går man tilbake til 2013 trengte selskapets prosjekter en oljepris på hele 70 dollar fatet for å være lønnsomme.

Siden da har selskapet og underleverandørene kuttet betydelig i kostnadene, og mye ledig kapasitet har gjort at prisene har falt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Olje og gass
 3. Nordsjøen
 4. Oljebransjen
 5. Teknologi

Flere artikler

 1. Statoil-sjefen: – Fortsatt veldig stor usikkerhet

 2. Resultatfall for Equinor etter lavere priser

 3. Coronasmell for Equinor i første kvartal

 4. Tidenes største tap for Equinor i 2020

 5. Svakere enn ventet fra Equinor