Norske Skog-styret legger frem nytt refinansieringsforslag

Nytt Norske Skog-forslag gir usikrede kreditorer høyere eierandel etter refinansiering. Dersom redningspakken ikke får tommel opp, truer styreleder Christen Sveaas med konkurs.

NYTT FORSLAG: Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Styret i Norske Skogindustrier har onsdag annonsert et nytt forslag til refinansiering av det gjeldstyngede skogkonsernet.

For selskapet vil også det nye forslaget innebære en kraftig reduksjon av gjelden.

– Det har vært en intensiv forhandlingsperiode mellom de ulike interessentene, sier styreleder Christen Sveaas i en kommentar.

«Hvis forslaget går igjennom, vil refinansieringen redusere Norske Skog bruttogjeld fra rundt 9 milliarder kroner til rundt 3 milliarder kroner. De årlige kontante rentekostnadene vil bli redusert fra rundt 600 millioner kroner til rundt 200 millioner kroner,» heter det i børsmeldingen.

I forhold til forslaget fra styret som ble lagt frem 18. september kommer de usikrede kreditorene og aksjonærene noe bedre ut.

Les også

Norske Skog-fabrikkene kan bli solgt på auksjon

Omgjør gjeld til aksjer

Som i det første forslaget fra styret innebærer forslaget at usikret gjeld på 500 millioner euro blir omgjort til aksjer.

De sikrede kreditorene omgjør noe av gjelden til aksjer, men blir sittende igjen med et nytt obligasjonslån på 250 millioner euro.

Etter konverteringen vil de sikrede obligasjonseierne få 91 prosent av selskapet. Usikrede får 6,3 prosent, mens eksisterende aksjonærer sitter igjen med 2,7 prosent.

Styret foreslår videre en fortrinnsrettsemisjon på 500 millioner kroner, fordelt 300/200 på henholdsvis usikrede obligasjonseiere og eksisterende aksjonærer.

Dersom emisjonen blir fulltegnet vil den samlede eierandelen for dagens aksjonærer og de usikrede kreditorene økte fra ni til om lag 28 prosent, ifølge børsmeldingen.

Les også

Grunnla Norske Skog – blir sittende igjen med smuler

Tegningsrett

I tillegg vil de som tegner seg i emisjonen få en samlet rett til å tegne ytterligere 10 prosent av selskapet i en ny emisjon dersom summen av Norske Skogs nettogjeld og børsverdi holder seg over 525 millioner euro i en seksmåneders periode innen 30. juni 2019.

Dersom dette målet ikke blir nådd, bortfaller tegningsrettene.

I en børsmelding sier styret at løsningen er omforent løsning mellom obligasjonseiere og aksjonærer.

Les også

Levanger-ordfører om Norske Skogs forslag: – Veldig viktig at redningsplanen fungerer

Men også dette forslaget må ut til avstemning blant obligasjonseiere og aksjonærer.

– Etter styrets vurdering er dette det eneste omforente og gjennomførbare forslaget sett med de usikrede obligasjonseiernes og aksjonærenes øyne. Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier, i børsmeldingen.

Truer med konkurs

Obligasjonseierne får nå en frist til 19. oktober klokken 17.00 på å akseptere det nye forslaget.

Styret skriver også i denne børsmeldingen at det er sannsynlig at styrene i Norske Skogindustrier og enkelte datterselskaper kommer til å begjære selskapene konkurs.

«Dersom rekapitaliseringsforslaget ikke lykkes, er det sannsynlig at styrene i Norske Skogindustrier ASA, Norske Treindustrier AS og Norske Skog Holding AS vil konkludere med å begjære frivillig eller tvungen gjeldsforhandling eller konkurs via norsk rettsvesen», heter det i meldingen.

Videre skriver styret at det er sannsynlig at de pantsikrede kreditorene i så fall kommer til å tiltre sitt pant og overta eierskapet til Norske Skog as som eier konsernets syv papirfabrikken.

Les også

Fra dopapir til biogass: Disse prosjektene skal løfte Norske Skog

Les også

Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske Skog

Flere artikler

  1. – Har fått indikasjoner om støtte fra deler av juniorkreditorene

  2. Ga aksjonærene en gulrot kreditorene ville ha

  3. – Nå får vi se hvordan kreditorene stemmer

  4. Norske Skog-fabrikkene kan bli solgt på auksjon

  5. – Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet