Schibsted henter 2,66 milliarder

Rigger for vekst innen rubrikkmarkedet.

TAR GREP: Schibsted, her ved konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, henter penger.
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Som varslet i går har Schibsted hentet penger gjennom en rettet emisjon mot institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt.

Selskapet skal utstede 10.800.361 B-aksjer, tilsvarende 5,0 prosent av den eksisterende aksjekapitalen i selskapet og 10,0 prosent av de utestående B-aksjene. Emisjonen ble gjennomført gjennom en akselererende bokbyggingsprosess.

Tegningskursen ble 246 kroner per aksje, hvilket innebærer en rabatt på 16 kroner over sluttkurs i går. Dette gir et brutto proveny på 2.656.888.806 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli benyttet til å styrke selskapets kapitalbase med tanke på strategiske oppkjøp, først og fremst innen online rubrikk.

Støttet av storaksjonær

Det var nettopp dette som lå til grunn da Schibsted tidligere i år innførte en ny aksjeklasse med begrenset stemmerett. Dette var et grep for å sikre at selskapet kunne utstede ny egenkapital og samtidig beholde formålsparagrafene til Stiftelsen Tinius.

Sistnevnte ble opprettet av Schibsteds tidligere storaksjonær Einar Fredrik Åke «Tinius» Nagell-Erichsen i 1996, og har som formål å sikre mediefrihet. Stiftelsen er største aksjonær i mediekonsernet gjennom Blommenholm Industrier.

Blommenholm Industrier er da også sentrale i dagens kapitalinnhenting, og har lånt ut Schibsted-aksjer som allerede er notert på Oslo Børs for å sikre at de tildelte aksjene i emisjonen kan leveres ved betaling. Nye aksjer vil bli utstedt på eller rundt oppgjørsdato.

Ikke overraskende

Gitt innføringen av B-aksjene og Schibsteds uttalte mål om vekst innen online rubrikk globalt, kommer ikke emisjonen som noen overraskelse på noen.

– Dette er ikke særlig dramatisk. Det kommer ikke som en overraskelse at det kommer en emisjon nå. Det er jo derfor de splittet aksjene, sa analytiker Alexander Høst i ABG Sundal Collier til E24 i går.

Analytikerne E24 snakket med, mener at Schibsted gjennom kapitalinnhentingen styrker sin fleksibilitet.

E24 er eid av VG, som igjen er eid av Schibsted.

Les også

Schibsted vil øke krigskassen

Les også

Bekrefter kutt i Bonnier Media - klubbleder frykter halvparten må gå

Les også

Sommerintervjuet: – Vi må innse at tiden i Disney-land er i ferd med å ta slutt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Schibsted

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Det «nyttige gjenferdet» Tinius henger over Schibsteds nye spin off

  2. Schibsted-arvinger tapte milliardsøksmål

  3. Schibsted vil øke krigskassen

  4. Vurderer å selge Adevinta-aksjer for over to milliarder kroner

  5. Karl-Christian Agerup foreslås som ny styreleder i Schibsted