Krafthandler gikk på milliardtap: Nasdaq tar milliardsmell

Oppgjørssentralen Nasdaq Clearing har brukt nesten 1,1 milliard kroner etter Einar Aas' kraftsmell.

HØYT FALL: Krafthandler Einar Aas har gått på en kjempesmell i kraftmarkedet, og det går ut over de andre medlemmene i oppgjørssentralen Nasdaq Clearing, som må dekke inn et tap i sentralens misligholdsfond på nær én milliard kroner. Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Det bekrefter Nasdaq OMX Nordic til E24.

Nasdaq-børsen bekrefter at medlemmet det er snakk om er krafthandler Einar Aas.

Oppdatering: Nasdaq skriver i en pressemelding torsdag ettermiddag at det var en «ekstraordinær svingning» i differansen mellom prisene i det norske og tyske kraftmarkedet som gjorde at Aas tapte så mye, så fort.

I meldingen skriver Nasdaq at misligholdsfondet må ta tap på 107 millioner euro, mens juniorfondet må ta tap på 7 millioner (les mer lenger ned i saken). Det gir et tap på totalt 1.094 millioner kroner.

«Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», skriver krafthandleren Einar Aas i en pressemelding.

Les også: (+) Historien om den mystiske kraftmilliardæren

Det er nokså sjelden at oppgjørssentralen erklærer mislighold for et medlem.

– Det har hendt 13 ganger totalt, for både finansielle og commodities-medlemmer, siden Nasdaq Clearing ble opprettet i 1989. Dette er ikke ønskelig, sier Nasdaq-talsmann David Augustsson til E24.

Det som har skjedd er at oppgjørssentralen har erklært mislighold for et medlem som ikke kunne oppfylle de marginkravene som Nasdaq Clearing har satt opp.

– Kraftige prisendringer på kraftmarkedet i Norge og Tyskland gjorde at dette medlemmet ikke kunne nå sine marginkrav, sier Augustsson.

– Det første vi gjør er å sette medlemmet i mislighold. Det gjorde vi tirsdag. Vi tok medlemmets portefølje og stengte alle posisjoner. Det ga et tap for oppgjørssentralen, sier Augustsson.

Les på E24+

Kommentar: Milliardtapet er skremmende. Så skremmende at myndighetene bør gripe inn umiddelbart

Medlemmene må bidra

Oppgjørssentralen Nasdaq Clearing har et misligholdsfond for å tap som oppstår i forbindelse med handler. Dette fondet tar et tap på 100 millioner euro (957 millioner kroner) etter hendelsen, sier Augustsson.

– Det handler om et tap for fondet på cirka 100 millioner euro, for å dekke opp tapet som har oppstått på grunn av dette medlemmet, sier Augustsson.

– Det er en alvorlig hendelse, men det er derfor dette fondet finnes. Det er også derfor oppgjørssentraler finnes, sier Augustsson.

Ifølge Augustsson er dette ikke det samme beløpet som det krafthandleren har tapt.

– Det er ikke det samme. Oppgjørssentralen tar over hans portefølje og sørger for å få ut de pengene som finnes, sier Augustsson.

– Hvor stor var posisjonen hans totalt?

– Vi kan ikke si dette nå. Dette skal informeres til markedet etter en viss fremgangsmåte. Nå har vi kommunikasjon med våre medlemmer. Vi kommer til å måtte fylle på fondet, og de pengene må komme fra medlemmene våre, sier han.

Blant medlemmene i oppgjørssentralen er andre selskaper og personer som er aktive i markedet for derivathandler med kraft.

Les mer: Krafttrader Einar Aas er trolig personlig konkurs etter stortap i kraftmarkedet

Les også

Grimstad-ordføreren om Aas sitt milliardtap: – Vil utvilsomt få en innvirkning på kommuneinntektene

Må kunne gjøre opp

Medlemmet har ikke spekulert i handel med kraft via kraftbørsen Nordpool, men i finansielle posisjoner basert på underliggende instrumenter i kraftmarkedet, via Stockholm-baserte Nasdaq Commodities.

Det som har skjedd er at krafthandleren ikke har hatt nok penger til å kunne gjøre opp sine posisjoner ved slutten av dagen, etter å ha spekulert på forskjellene mellom norske og tyske kraftpriser på en dag da kraftprisene beveget seg mye.

Medlemmene på Nasdaq-børse, inkludert råvarebørsene, må hver dag kunne vise sin likviditet ved å ha en såkalt margin.

– De må vise at de har likviditet til å kunne gjøre opp sine posisjoner, sier Augustsson.

– Vår rolle som oppgjørssentral er å håndtere denne risikoen, og det er det som har hendt, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om