Statoils utenlandske produksjon tar igjen den norske

Statoils utenlandske produksjon tar igjen den norske.

SER LAVERE VEKSTRATE I NORGE: Statoil-sjef Helge Lund ser tegn på at veksttakten på norsk sokkel passeres av utlandet.

MARIT HOMMEDAL
  • Henrik Wiedswang Horjen
Publisert:

For det er først og fremst den norske virksomheten som ødelegger for Statoil. Aldri tidligere har selskapet gjort det bedre i utlandet enn i andre kvartal. Mye kan imidlertid tyde på at selskapet i årene fremover vil prioritere og satse mer på virksomhet i utlandet.

- Retningen er at norsk sokkel og den internasjonale blir likere enn hva det har vært historisk. I 2020 vil vi produsere det samme i Norge som vi gjør i dag ved at vi får mer ut av feltene, og vi har lykkes bra med leting de siste årene. Den internasjonalt produksjonen vil vokse raskt, og vil ligge på 1 million fat per dag, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Selskapet leverte et elendig resultat fra andre kvartal, der svakere priser og lavere aktivitet i Norge trakk resultatet ned.

Utlandet tar over

Ifølge anslagene til oljekjempen vil norsk sokkel ha en betydelig lavere veksttakt enn utlandet i årene som kommer. Samtidig påpeker Lund at norsk sokkel er mer overmoden enn det potensialet som ligger i felt utenlands.

- Når det gjelder leting, er norsk sokkel mer moden enn del av de andre felter som vi leter på utenfor Norge.

- Det betyr ikke at vi ikke kan finne nye store funn i Norge, slik Johan Castberg er et eksempel på. Norsk sokkel er fortsatt attraktiv, og det vil også bli gjennomført store leteinvesteringer fra Statoil og andre selskaper, men overordnet er nok Norge mer modent enn områder utenlands, sier Lund før han legger til:

- Men norsk sokkel vil være bærebjelken i Statoil også i tiårene fremover.

LES OGSÅ: Statoil skuffer stort i andre kvartal

På bekostning av Norge

Konsernsjefen valgte likevel å fokusere på de positive nyhetene da han åpnet presentasjonen av andre kvartal ved å vise en video av den nylig fullførte Gudrun-installasjonen. Mens oljetradingen gikk rett vest, og produksjonen i Norge sank som en sten, er den vellykkede installasjonen av Gudrun-plattformen to milliarder kroner billiger enn antatt en av få gode nyheter på en blytung Statoil-dag.

Imidlertid tyder ting på at det vil gå lengre tid mellom hver gang en ny plattform installeres på norsk sokkel.

Oljeletingen går tregere, og sammen med økte kostnader og en større leteaktivitet utenlands er selskapet mer nøye med å velge ut de feltene de har mest tro på.

Årlig investerer selskapet 20 milliarder dollar i nye felt. Med stor leteaktivitet utenlands kan det gå på bekostning av aktivitet på norsk sokkel. Lund påpeker at lykkes man med de mer risikofylte prosjektene utenlands gir det selskapet «store muligheter».

Selskapet har satset stort på mer risikofylte prosjekter utenfor Norge, der særlig Tanzania har vært vellykket. Strategiendringen til selskapet har dreid seg om å gå tidlig inn i felt med store areal.

Det taler heller ikke til fordel for aktiviteten på norsk sokkel at lønnsomheten i industrien er under press. Lund har irritert seg kraftig over vinglende myndigheter og den skjerpede oljeskatten. Dette satte bråstopp for flere marginale prosjekter, slik Johan Castberg er et eksempel på.

- De plutselige endringene i skattene førte til at vi trenger mer tid før vi tar en beslutning til Johan Castberg-feltet. Det er klart at når vi investerer 20 milliarder dollar i året, og mye av det i Norge, så er en viktig faktor for oss stabilitet i rammebetingelser. Vi må vite at det vi investerer inn i er vedvarende, slik at ikke forutsetningene endres underveis, sier Helge Lund til E24.

LES OGSÅ: Statoil utsetter Johan Castberg-prosjektet

Marginale prosjekter rammes

Etter toppårene med betydelige oljefunn i 2011 og 2012 går det i dag lenger mellom hvert oljefunn. Produksjonen er kraftig ned i 2013, og heller ikke i 2014 er det ventet at produksjonen skal tilbake til høydene for ett og to år tilbake, ifølge guidingen til selskapt.

Det er særlig de marginale prosjektene som rammes. Ved en så enorm leteaktivitet som Statoil til en hver tid gjennomfører vil hele tiden de prosjektene som er mest lønnsomme bli prioritert.

- Vi blir nødt til å prioritere de mest lønnsomme prosjektene. Vår ressursbase er stor nok til at vi kan produsere mer enn hva vi har anslått til i 2020. Men det er ikke nødvendigvis hvor stor produksjonen er i seg selv som er avgjørende, men at vi kan skape gode verdier ved å velge der det er mest lønnsomt, sier Lund.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

  1. Statoil skyver på produksjonsmål: Men Johan Sverdrup skal sikres

  2. Statoil utsetter oljeprosjektetter skatteskjerpelse

  3. Betalt innhold

    Gudrun offisielt åpnet

  4. Dette kan bli Statoils nye utenlandssatsinger

  5. Ny oljeskuffelse på Johan Castberg