- En kan ikke utelukke en ny finanskrise

DnB Nor advarer om smitteeffekten dersom gjeldsproblemene i Europa ikke blir løst.

ADVARER: - Hvis den internasjonale uroen knyttet til gjeldssituasjonen i Sør- Europa fortsetter, vil økte finansieringskostnader og mulige svekkelser i DnB Nor Bank-konsernets internasjonale porteføljer kunne påvirke resultatene, mener konsernsjef Rune Bjerke.
Publisert:

I løpet av natten har det kommet til en form for enighet blant EU-lederne som innebærer at eiere av gjeld til Hellas må ta en nedskrivning på 50 prosent, og en rekapitalisering av europeiske banker for at de skal stå bedre rustet mot gjeldskrisen.

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor - som i morgentimene har lagt frem tall for årets tredje kvartal - skriver i en rapport at hvis det ikke lykkes å finne en politisk løsning på gjeldsproblemene, kan det føre til en ny finanskrise.

- Det er mange europeiske banker som har store beholdninger av statsobligasjoner i de aktuelle landene, og som da må bokføre betydelige tap. Den europeiske sentralbanken og EUs stabilitetsfond kan tape mye, skriver DnB Nor i kvartalsrapporten.

- Smitteeffekten kan bli alvorlig, og en kan ikke utelukke en ny finanskrise

Det legges til at hvis den svake globale utviklingen fortsetter, vil det også over tid påvirke den øvrige norske økonomien.

- Hvis den internasjonale uroen knyttet til gjeldssituasjonen i Sør- Europa fortsetter, vil økte finansieringskostnader og mulige svekkelser i DnB Nor Bank-konsernets internasjonale porteføljer kunne påvirke resultatene.

- Det vil spesielt være avhengig av om EU-landene blir enige om tilstrekkelige stabiliserende tiltak. En langvarig uro vil også påvirke resultatene i den norske delen av virksomheten.

- Videre vil nye myndighetskrav til kapital og likviditet bli krevende å oppfylle, spesielt hvis den økonomiske utviklingen fortsetter å være svak i en lengre periode.

Samlet sett venter DnB Nor likevel at den finansielle utviklingen i bankkonsernet blir positiv fremover.

- Det kan bli mer krevende å oppnå de finansielle målene på kort sikt som følge av et lavere rentenivå, høy volatilitet i finansmarkedene, lavere vekst og nye regulatoriske krav. DnB Nors strategi og langsiktige mål står imidlertid fast.

- Fortsatt god inntjening er hovedbildet
Det understrekes imidlertid at den økonomiske situasjonen i Norge, hvor DnB Nor Bank-konsernet har hovedtyngden av virksomheten, er god, og at utsiktene fremover stabile.

I forretningsområdet Retail Norge ventes det god utvikling, men også økte finansieringskostnader. I Storkunder og internasjonal legges det opp til en litt mer selektiv vekst, men det ventes også høyere marginer.

I meglerhuset DnB Nor Markets ventes det at markedsutviklingen og bredden i virksomheten vil gi grunnlag for fortsatt god inntjening.

LES OGSÅ:Bank-Bjerke leverer

Publisert:

Her kan du lese mer om