SAS-kassa har ikke vært så slunken på ti år

I løpet av 2012 kan bankinnskuddene til SAS bli mer enn halvert.

PÅ OVERTID: Forhandlere møtes i lokalene til SAS ved Kastrup i København mandag.
Publisert: Publisert:

SAS har lite å gå på hvis det kommer en ny askesky eller leverandører og kunder mister tilliten til selskapet.

Det var en del av budskapet til kredittvurderingsbyrået Standard & Poors som mandag nedjusterte flyselskapets kredittkarakter. Isolert bidrar det til at det blir vanskeligere og dyrere for SAS å få lån.

Les også: SAS nedgraderes

En gjennomgang av regnskapene for de ti siste årene for SAS viser at selskapet ikke i noe år har hatt så lite i banken som de har nå.

Av det siste offentligjorde regnskapet, som viser status ved utgangen av september i år, fremgår det at SAS hadde 2,36 milliarder svenske kroner i banken.

Har minsket

Men i dag har SAS etter alt å dømme langt mindre penger i banken.

Citigroup pekte i en analyse før helgen på to forhold som gjør at SAS-kassa har skrumpet så langt i oktober og november.

Det ene er at SAS hadde et låneforfall på 400 millioner svenske kroner i oktober samt at driften av flyselskapet høyst sannsynlig går med underskudd i årets tre siste måneder.

Les også: SAS må nedbetale lån med to milliarder i året

Svak periode i luften

SAS, og andre flyselskaper, har tradisjonelt svært dårlig lønnsomhet på slutten av året med få forretningsreisende og mange prisbevisste privatkunder. Det påpeker SAS selv i sin siste årsberetning.

Effekten av dette i 4. kvartal i fjor var at det rant 900 millioner svenske kroner ut av SAS-kassen som følge av underskudd i driften, ifølge Citigroup-analysen.

På den bakgrunn spår Citigroup vil ha 1,4 milliarder svenske kroner i banken på nyttårsaften.

Mer enn halvert

Det er vesentlig mindre enn ved utgangen av 2011 da SAS hadde 3,8 milliarder svenske kroner i banken.

Det er også svært lite i forhold til hva SAS har hatt i banken de siste ti årene.

I årene fra og med 2002 og til og med 2007 varierte kassebeholdningen ved utgangen av årene mellom 8,6 milliarder svenske i 2004 til 10,8 milliarder svenske kroner i 2006.

1,4 milliarder svenske kroner er også lite i forhold til de kortsiktige rentefrie gjeldspostene i form av ubetalte regninger som drivstoff og andre driftsutgifter.

Omtrent som leverandørgjelden

Regnskapet for 2011 viser at denne type ubetalte, men ikke forfalte, regninger beløp seg til 1,5 milliarder svenske kroner ved utgangen av 2011.

Citigroup peker i sin analyse fra før helgen på at likviditetssituasjonen i SAS kan bli vesentlig forverret om leverandørene krever tidligere betaling og om kundene blir skeptiske til å betale flybilletter på forhånd.

Spareplan

SAS fremforhandlet mandag nye kollektivavtaler med åtte fagforeninger i selskapet som kutter lønningene og øker arbeidstiden for de flyvende ansatte.

De nye avtalene er sentrale i et program som skal kutte kostnadene i flykonsernet med tre milliarder svenske kroner i året. I tillegg skal SAS selge eiendeler, inkludert norske Widerøe, for tre milliarder svenske kroner.

Spare- og salgsplanene er avgjørende for at det største aksjonærene, inkludert den norske stat, og bankene gir SAS en ny og forlenget låneordning på 3,5 milliarder svenske kroner.

Dette er lån SAS skal kunne bruke i en krisesitusjone, ifølge næringsminster Trond Giske.

Les også

SAS-styret: - Flere har meldt interesse for Widerøe- Vil aldri tilgi at ledelsen satte selskapet på spillSAS-dramaet over: Danskene sa ja 15 timer på overtidKina har vist interesse for SAS

Publisert:
Gå til e24.no