Knallresultat fra DNB

I fjor uttalte konsernledelsen i Norges største bank, DNB, at aksjonærne skulle være med på å betale for de økte kapitalkravene. Nå øker storbanken utbyttet.

ØKER UTBYTTET: DNBs konsernsjef Rune Bjerke varslet i dag om økt utbytte for deres aksjonærer i anledning fremleggelse av fjerde kvartalstall for 2013 og forløpig årsresultat.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

DNB har skrudd opp marginene på utlån og kuttet kostnadene for å møte nye krav til økt egenkapital.

I fjorårets fjerde kvartal oppnådde banken et resultat på 5,66 milliarder kroner, en økning på 1,82 milliarder fra samme periode i 2012.

Resultatfremgangen skyldes i hovedsak økte netto renteinntekter og lave tap på utlån.

Utlånsmarginene økte med 0,24 prosentpoeng og netto renteinntekter med 839 millioner kroner fra fjerde kvartal 2012 til fjorårets fjerde kvartal.

I tall økte banken sine netto renteinntekter fra 7,10 milliarder kroner i fjerde kvartal i 2012, til 7,94 milliarder kroner i fjorårets periode.

- Resultatforbedringen bidro til nødvendig kapitaloppbygging for å tilfredsstille strengere kapitalkrav. Ren kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 10,7 prosent ved utgangen av 2012 til 11,8 prosent ved utgangen av 2013, sier Bjerke.

Han sier videre:

– Vi er godt fornøyde med resultatene vi klarte å skape i 2013. Bankene fikk en rekke nye krav til økt egenkapital i løpet av året, og fjorårets resultat bidrar dermed til en helt nødvendig økning av bankens kjernekapital. DNB er godt kapitalisert, men vi må fortsette å bygge ytterligere kapital organisk for å møte myndighetenes krav.

DNB har økt den rene kjernekapitalen med 12,4 milliarder kroner de siste tolv månedene. Frem mot 2016 må denne økes ytterligere med over 40 milliarder kroner.

Les også: Resultatsesongen tiltar i styrke

Analytikernes forventninger

Analytikerne hadde sett for seg netto renteinntekter på 8,02 milliarder kroner, ifølge Dow Jones Newswires.

DNB-konsernets nettoresultat på 5,67milliarder kroner, var langt bedre enn analytikernes forventning om et nettoresultat på 4,25 milliarder kroner.

DNB-konsernet varsler også at utbyttet til eierne økes, fra 2,10 kroner til 2,70 kroner per aksje.

Ifølge SME Direkt, er utbyttet større enn ventet. Markedsforventningen var på 2,44 kroner.

Utbyttevurderingen

I DNBs kvartalsrapport kommer det frem følgende:

Styret har i sin vurdering av forslag til utbytte for 2013 lagt vekt på de nye regulatoriske kravene til kapitaldekning. Styret foreslår et utbytte på 2,70 kroner per aksje for 2013, som tilsvarer cirka 25 prosent av resultat per aksje.

Konsernets langsiktige utbyttepolitikk ligger fast.


Lavere utlånsvekst og økning i andre driftsinntekter

Tapene på utlån var svært lave og ble redusert med ca. 1 milliard kroner fra 2012 til 2013. DNB venter fortsatt lave tap på utlån i 2014 med mellom 2 og 3 milliarder kroner.

Andre driftsinntekter var 1,926 milliarder kroner høyere enn i 2012. Den viktigste årsaken til veksten var verdistigning på DNBs eierandel i Nets og gode resultater i forsikringsvirksomheten.

Utsiktene fremover

– Mens verdensøkonomien ser ut til å være i sakte bedring, er det flere signaler som tilsier en noe lavere veksttakt i den norske økonomien. Aktiviteten i økonomien er fortsatt høy, og svakere krone gir ny fremtidstro for en hardt prøvet eksportindustri, sier Bjerke.

Han mener likevel at tendensen er lavere etterspørsel nå enn i fjor og at de derfor kan fortsette både å låne ut til gode prosjekter i næringslivet og å bygge opp tilstrekkelig kapital for å nå nye krav.

– De betydelige forskjellene i bankregelverket mellom de skandinaviske landene medfører imidlertid at konkurrenter som ikke er underlagt de samme norske kapitalkravene, kan øke sine markedsandeler på bekostning av de norske bankene. Det gjelder utenlandske banker, men også statlige norske tilbydere av boliglån. Vi er derfor glade for Regjeringens signaler om at arbeidet med å harmonisere regelverket på tvers av de skandinaviske landene har høy prioritet, sier konsernsjefen.

Les også:

Statoil-aksjen faller: Markedet følger DNBs salgsrådDette ventes i denne ukens resultatskredDanske Markets høyner DNB-mål

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. DNB

Flere artikler

  1. JP Morgan hever DNB

  2. DNB-tallene overrasker

  3. Bjerke: - Spleiselaget er fortsatt intakt

  4. DNB med sterkere resultat enn ventet for 2015

  5. Derfor kan disse friste med økt utbytte