Mæland kan stoppe Røkkes Aker-deling

Næringsdepartementet understreker at staten har veto.

KAN OMBESTEMME SEG: Monica Mælands støtte til Akers plan om å dele Aker Solutions er kun foreløpig.
Publisert:

Næringsdepartementet understreker i en pressemelding at de ikke har tatt endelig stilling til Kjell Inge Røkke-selskapet Akers plan om å dele Aker Solutions i to selskaper.

Les også

Røkkes Aker Solutions splittes i to

«Staten har overfor styret i Aker Kværner Holding AS og Aker ASA gitt uttrykk for at den foreløpig er innstilt på å støtte forslaget. Departementets endelige standpunkt vil bli tatt etter at fisjonsplanen og annen endelig dokumentasjon foreligger. Dette vil trolig skje nærmere en planlagt ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA i august 2014 der fisjonen skal behandles,» heter det i en pressemelding fra Næringsdepartementet.

Staten eier 30 prosent av Aker Kværner Holding, hvor Røkkes Aker eier de resterende 70 prosentene. Aker Kværner Holding eier i sin tur vel 40 prosent av aksjene i Aker Solutions.

Har vetorett

Men næringsdepartementet understreker i pressemeldingen som er sendt ut onsdag morgen at de, i henhold til aksjonæravtalen mellom Aker og staten, har vetorett knyttet til Aker Kværner Holdings stemmegivning om denne saken på generalforsamlingen i Aker Solutions.

Men næringsminister Monica Mæland er imidlertid foreløpig positiv til planene om å dele Aker Solutions i to.

- Staten ønsker å bidra til en positiv utvikling for Aker Solutions. Vi tror fisjonen kan øke aksjonærenes verdier. Den nye strukturen kan blant annet synliggjøre verdiene i dagens Aker Solutions og legge til rette for videre utvikling, sier Mæland i pressemeldingen.

Departementet har benyttet Pareto Securities som finansiell rådgiver og advokatfirmaene Wiersholm og Kluge som juridiske rådgivere.

Les også:

Næringsministeren krever redegjørelse fra AkerRøkkes «søppel» gir nedtur for Aker SolutionsNæringsministeren fikk byråkratskryt under eierskapspratMæland varsler nye regler for bonus og topplønn

Publisert:

Her kan du lese mer om