Hjørnesteinsinvestor Spetalen kjapt borte fra lakseliste

Øystein Stray Spetalen var med som hjørnesteinsinvestor da Proximar Seafood gjorde brakdebut på børs i begynnelsen av februar. Kort tid etter sto han ikke på listen over de største aksjonærene. I etterkant har aksjonærenes verdier falt tilbake til start.

Investor Øystein Stray Spetalen er kjent for å ha mesteparten av verdiene sine i banken, men har det siste året vært med på en rekke børsnoteringer – med stort hell.
Publisert:

Praksisen med såkalte hjørnesteinsinvestorer har inntatt Oslo Børs i stor skala i den pågående noteringsboomen på markedsplassen Euronext Growth.

Hjørnesteinsinvestorene forhåndsforplikter seg til å kjøpe en vesentlig del av aksjene som skal utstedes eller selges før transaksjonen lanseres bredt i markedet, og fungerer derfor som et kvalitetsstempel for selskapet som skal på børs.

«GENTLEMAN’S AGREEMENT»: – Normalt vil jeg si at hvis du er cornerstone-investor så forplikter du deg til å sitte med aksjene en stund og ikke selge første dag, sier First-forvalter Martin Mølsæter.

Det er imidlertid usikkert om disse investorene anser seg som langsiktige, da formålet i hovedsak er å sikre at selskapene får inn pengene som trengs i kapitalinnhentingen.

– Normalt vil jeg si at hvis du er cornerstone-investor så forplikter du deg til å sitte med aksjene en stund og ikke selge første dag. Det er en «gentlemans agreement», uttrykker forvalter Martin Mølsæter i First Fondene til E24.

Mølsæter var hjørnesteinsinvestor i forbindelse med noteringen av Nordic Aqua Partners, men fremhever at fondene hans ikke ville solgt seg ut kjapt etterpå.

Meglerhusene har selv pekt på konseptet som «avgjørende for de vellykkede noteringene».

Kurshopp etter notering

Proximar Seafood er blant selskapene som nylig har hentet inn penger i forkant av en børsnotering på Euronext Growth – med hjørnesteinsinvestorer.

Blant annet fikk det landbaserte oppdrettsselskapet med seg 20 millioner kroner fra den profilerte investoren Øystein Stray Spetalen.

Han omtales gjerne som en «bjellesau» og inviteres med i det meste som er av børsnoteringer om dagen.

Mandag sist uke la Proximar Seafood ut sin liste over de største aksjonærene i selskapet, noen dager etter noteringen som ble svært godt mottatt. Der er ikke Spetalens Tycoon Industrier as oppført, noe som betyr at han nå i så fall sitter med mindre enn 100.000 aksjer direkte gjennom investeringsselskapet.

Basert på kursen i emisjonen, ble Spetalen tildelt i overkant av 1,2 millioner aksjer i det landbaserte oppdrettsselskapet.

E24 har spurt Spetalen om hva hans syn på å være hjørnesteinsinvestor er, men investoren svarer at han ikke kommenterer sine aksjeposisjoner.

E24 har ikke fått bekreftet hvorvidt aksjene er solgt eller ikke. Det er én såkalt nomineekonto på aksjonærlisten som forsvarer Spetalens tegning, men denne står bak DNB Asset Managements aksjer.

Tegningskursen i Proximar Seafood-emisjonen ble satt til 16,2 kroner, men allerede på første handelsdag, onsdag for to uker siden, steg aksjen nær 15 prosent – og fortsatte forsiktig opp dagen etter.

I tiden etter at Spetalen-selskapet forsvant ut av aksjonærlisten, har aksjen falt tilbake til 16,5 kroner.

Les også

Spetalen selger seg ned i grønn børsnykommer etter noteringen

– Får cirka det antall aksjer man ønsker

Mølsæter understreker at det følges med på hva hjørnesteinsinvestorene foretar seg etter notering.

– Hvis man misbruker det flere ganger blir det ikke så lett å bli cornerstone-investor igjen. Derfor er det normalt et bra signal til andre investorer hvis kvaliteten på cornerstone-investorene oppfattes som bra, fremhever Mølsæter.

Han mener hjørnesteinsavtalene er en fordel for investorene som får mulighet.

– Da vet man at man får cirka det antall aksjer man ønsker seg. Hvis ikke vil flere av de store fondene nok ikke orker å sette seg for mye inn i særlig de mindre casene, siden de er usikre på om de kan få tildelt et beløp som står i stil til størrelsen på fondet. Da blir det mye jobb for en relativt liten eksponering, forklarer forvalteren.

Gruveselskapet Rana Gruber er blant de kommende børsdebutantene som har benyttet seg av hjørnesteinsinvestorer. Selskapet fikk med seg profiler som Spetalen, Arne Blystad og Jan Haudemann-Andersen.

– Vi er svært godt fornøyd med at nye investorer allerede har sagt at de vil investere i Rana Gruber. Det tar vi som en tillitserklæring, skriver sjefen Gunnar Moe i en e-post.

– Forventer dere at hjørnesteinsinvestorene som er blitt med er langsiktige eiere?

– Utover at vi forholder oss til de eierne vi til enhver tid har, er det ikke naturlig for meg å diskutere investorenes prioriteringer, svarer Moe.

BISTO PROXIMAR: Pareto Securities og adm. direktør Christian Jomaas.

Pareto Securities var tilrettelegger for emisjonen i Proximar sammen med ABG Sundal Collier.

«For utsteder innebærer en cornerstoneprosess lavere transaksjonsrisiko og mulighet til å påvirke hvilke investorer man får inn som større eiere. Vårt inntrykk er at modellen med cornerstones har vært velfungerende, og noe både investorer og utstedere har vært fornøyde med», skriver Pareto Securities-sjef Christian Jomaas i en e-post til E24.

Les også

Spetalen sendte tek-aksje rett opp – kaster kortene etter tre måneder

Kingfish-kollaps etter storsalg

Spetalens investeringsselskap Tycoon Industrier deltok også som hjørnesteinsinvestor i den landbaserte fiskeoppdretteren Kingfish før selskapets notering på Euronext Growth i november i fjor.

Tycoon kjøpte 3,2 millioner aksjer for 66 millioner kroner.

I forrige uke har Kingfish-aksjen rast etter at en foreløpig ukjent investor lempet ut 2,7 millioner aksjer til 27,5 kroner på onsdag, en rabatt på heftige 19 prosent til sluttkurs den dagen.

DNB Markets var blant tilretteleggerne i Kingfish-emisjonen, og meglet også det nevnte blokksalget.

E24 har spurt corporatesjef Peter Behncke i DNB Markets om investorer som vurderer å satse penger på et selskap, bør oppfatte cornerstones som langsiktige investorer i selskapet.

«Det er helt avhengig av hvordan cornerstones er omtalt, om de har bindingstid, om cornerstones selv har uttalt seg om investeringshorisont eller ikke», skriver Behncke i en e-post til E24.

– Hvilken risiko løper en cornerstone-investor i en slik transaksjon, og hvordan får investoren betalt for denne risikoen?

«Cornerstones har akseptert en verdsettelse og et volum. Deres oppside er at de får tegnet volum uavkortet også i en transaksjon med veldig stor overtegning. Motstykket er at de sitter med det fulle volumet på en kurs hvor det er få andre interessenter», skriver Behncke.

Har vært med på mange noteringer

– Er det i dine øyne negativt for kunden deres, altså utstederen, hvis en av cornerstone-investorene selger seg ut kort tid etter børsnoteringen?

«Utstederen godkjente aksjekursen og volumet den enkelte cornerstone skulle bli tildelt før emisjonen åpner. Aksjer er fritt omsettelige, med mindre det er kontraktmessige bindinger. Med stor kursendring kan også en cornerstone velge å ta gevinst/redusere et tap raskere enn det som var den opprinnelige planen», skriver Behncke.

– Har dere noen gang fått negative reaksjoner fra kunden som følge av at dette har skjedd?

«Utstedere kan ha et syn på sine investorer uten at vi er en del av det», skriver Behncke.

Spetalen har også stilt opp som hjørnesteinsinvestor for børsferskinger som Ayfie Group, Horisont Energi og Nordic Aqua Partners det siste året.

I de to førstnevnte har han ikke solgt aksjer siden notering, og i sistnevnte har han sittet på en så liten post at han uansett ikke dukker opp på listen over de tyve største eierne på selskapets hjemmeside.

I tillegg til nevnte Flyr og Rana Gruber er Spetalen også en av hjørnesteinsinvestorene i cleantech-selskapet Pryme, som går på børs tirsdag denne uken.

Publisert:
Gå til e24.no