Kraftig resultatfall for Lerøy - slår likevel forventningene

Sjømatselskapet Lerøy tynges av coronapandemien i tredje kvartal. Selv om usikkerheten igjen øker, venter selskapet at inntjeningen blir vesentlig bedre i fjerde kvartal.

Publisert:

Lerøy Seafood rapporterer onsdag et operasjonelt driftsresultat på 370 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 501 på samme tid i fjor. På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 244 millioner kroner, ifølge Infront.

Hovedårsaken til lavere inntjening er segmentet Hvitfisk, som på grunn av coronakrisen har hatt et vanskelig marked og en annen fangstsammensetning enn samme kvartal i fjor, forklarer selskapet.

«Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, men forventningen, per i dag, er at inntjeningen i fjerde kvartal blir vesentlig bedre enn i tredje kvartal», heter det i rapporten.

I 2021 venter styret et «betydelig løft i lønnsomheten» sammenlignet med 2020.

Slaktemål

Lerøy slaktet 44.200 tonn laks og ørret i kvartalet, sammenlignet med 46.000 tonn i tredje kvartal 2019.

Selskapet venter fortsatt å slakte mellom 183.000-188.000 tonn laks og ørret i år, men regner med å være i nedre del av intervallet.

I 2021 ventes et slaktevolum på 205.000-210.000 tonn.

– Vi nærmer oss nå 2021, et år der vi forventer å se en begynnende effekt av våre betydelige investeringer i smolt, samt andre forbedringstiltak. Per i dag er utviklingen i det vesentlige i rute, og vi forventer en betydelig vekst i slaktet volum av rødfisk i 2021, sier konsernsjef Henning Beltestad i meldingen fra selskapet.

Lerøy venter også ytterligere vekst i årene som kommer.

– Det er konsernets klare ambisjon at denne veksten, sammen med øvrige forbedringstiltak, vil redusere konsernets uttakskostnad for laks i 2021 og fremover.

Inntektene falt til 4,77 milliarder i kvartalet fra 5,10 i tredje kvartal 2019. Totalt endte resultat etter skatt på 358 millioner kroner, opp fra 126 millioner i fjor. Resultatet løftes av verdijusteringer på fisken (biomassen) på 95 millioner, mens justeringene i tilsvarende kvartal i fjor trakk ned med 545 millioner.

Les på E24+

Les også: (+) Vil doble lakseoppdrett i Tromsø: – Det blir færre områder igjen med urørt natur

Økt usikkerhet

Coronapandemien har tynget lakseprisene betydelig.

– I løpet av tredje kvartal ble situasjonen bedret, herunder som følge av at restriksjoner i sluttmarkeder gradvis ble fjernet og kostnader forbundet med logistikk fra Norge redusert, men usikkerheten er igjen økt ved inngangen til fjerde kvartal 2020.

– Ringvirkningene fra covid-19 har påvirket, og vil fortsatt påvirke dynamikken negativt i 2020.

Med en markedsverdi på om lag 30 milliarder kroner er Lerøy det fjerde største sjømatselskapet på Oslo Børs, etter Mowi, Salmar og Bakkafrost.

Austevoll, som kontrolleres av Arne Møgster, er hovedeier i Lerøy.

Resultatrapporten finner du her
Les på E24+

Les også: (+) Ole-Eirik Lerøy: – Har vanskelig for å se en grønnere virksomhet enn lakseoppdrett

Publisert: