Nordic Semiconductor mer enn dobler resultatet i første kvartal

Det norske databrikkeselskapet Nordic Semiconductor begrenses fortsatt av forsyningsproblemer, men er i rute for å nå sitt milliardmål i 2023.

CHIPKRISEN etter pandemien har gitt umettelig etterspørsel etter halvledere. Bildet viser sjefen for Nordic Semiconductor, Svenn-Tore Larsen.
Publisert:

Nordic Semiconductor (NOD) mer enn dobler ebitda (inntjening før renter, skatt og nedskrivninger) til 54,7 millioner dollar (513 millioner kroner) i første kvartal, ifølge en melding fra selskapet.

På forhånd var det ventet et brutto driftsresultat (ebitda) på 39,7 millioner dollar, opp fra 24,9 millioner på samme tid i fjor, ifølge Bloomberg.

Inntektene stiger til 183,1 millioner dollar fra 142,3 millioner, og mot ventet 184 millioner dollar.

– Med dagens wafer-begrensninger bestemmes vår inntektsutvikling av tilbud og ikke etterspørsel, og utviklingen av ordrereserven er foreløpig ikke en god indikator på etterspørsel eller kortsiktige inntektsforventninger, sier NOD-sjef Svenn-Tore Larsen.

Forsyningsproblemer

NOD produserer databrikker (chips), såkalte halvledere eller semiconductors, som er viktige deler i blant annet PC-er, spillkonsoller, biler, smarttelefoner, leker og helsesensorer.

Selskapet har i likhet med mange semiconductor-produsenter outsourcet selve produksjonen av wafere (tynn silisiumskive) til Asia.

NODs leveringskapasitet har lenge vært begrenset av forsyningsproblemene derfra, mens etterspørselen har økt kraftig.

– Vi har kunder som ønsker å legge inn store bestillinger både for i år og neste år, men er motvillige til å ta imot bestillinger med mindre vi kan bekrefte levering i tide, sier Larsen videre.

I rute for milliardmålet i 2023

NODs egen guiding for første kvartal fra februar lød på inntekter på 170–190 millioner dollar, med en margin på 53–54 prosent. Selskapets langsiktige mål var da inntekter på en milliard dollar i 2023.

Med dagens utsikter til wafer-allokering, guider NOD på inntekter på 190–210 millioner dollar i andre kvartal.

– Selskapet venter høyere wafer-allokering i andre halvår som vil generere inntekter i 2022 som holder oss i rute for å nå målet på en 1 milliard dollar i 2023, skriver NOD.

Selskapet ser også fortsatt sterke vekstmuligheter i lang tid etter 2023 og opprettholder sin ambisjon om å generere årlig inntektsvekst på minst 25 prosent i 2023–2026.

NODs bruttomargin (inntjening som andel av omsetning) var på 59,7 prosent i første kvartal. Selskapet venter at marginen vil ligge over 54 prosent både for andre kvartal og for året 2022.

Les på E24+

Tre tek-analytikere: Dette er våre aksjefavoritter nå

Umettelig etterspørsel

Chipkrisen har truet produksjonen av alt fra elbiler til dataspill og hjemmekontorutstyr. Det har også gitt rekordhøye ordrereserver for NOD. I løpet av 2021 ble ordrereserven tredoblet.

– Etterspørselen har vært betydelig over det Nordic har vært i stand til å levere i løpet av det siste året, og selskapet har jobbet med kunder for å justere ordrevolumet for å bedre matche leveringsevnen under dagens wafer-begrensninger, forklarer NOD.

Som et resultat av dette er ordrereserven redusert til 1,54 milliarder dollar fra 1,69 milliarder ved utgangen av 2021.

Det vil også være nødvendig med ytterligere ordrereservejusteringer med mindre waferforsyningssituasjonen er løst.

Etter kraftig oppgang på børsen i 2021, har aksjen falt over 40 prosent i år til en markedsverdi på rundt 33 milliarder kroner.

Aksjen har lenge vært en favoritt blant analytikerne i teknologisektoren. Før dagens tall hadde 7 av 11 analytikere en kjøpsanbefaling på NOD, mens de resterende anbefalte hold, viser tall fra Bloomberg.

Til tross for et fall på over 40 prosent i år, er ikke den kraftige oppgangen fra 2021 helt visket ut.
Publisert: