Høyesterett avviser Telenors anke mot Konkurransetilsynet

Telenors gebyr på 788 millioner kroner blir stående.

Telenor-sjef Sigve Brekke
  • Eivind Bøe
  • Eric B. Utheim
Publisert:

Det skriver Telenor i en børsmelding fredag.

«I et vedtak fra 2018 besluttet Konkurransetilsynet å ilegge Telenor overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner. Gulating lagmannsrett opprettholdt vedtaket. Telenor har anket dommen til Høyesterett, men ankesaken er nå avvist», skriver Telenor i meldingen.

Dermed blir gebyret - et av de høyeste i tilsynets historie - altså stående.

Dissens

Rettstvisten mellom Telenor og Konkurransetilsynet gjelder en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway tilbake i perioden 2010-2014.

Sommeren 2019 avslo Konkurranseklagenemnda klagen fra Telenor under dissens 2–1.

Det startet i 2007 da Network Norway bygde et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2.

I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett. I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven, slik tilsynet ser det.

Regnskapsføres i neste kvartal

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la ulovlige hindringer i veien for utbyggingen, og kom med gebyret.

Selskapet godtok aldri dette gebyret, og dermed har saken endt i rettssystemet.

Telenor har ment at avtalen var i tråd med konkurransereglene og lovlig, og at den ga økt konkurranse til fordel for kundene. Gebyret vil bli regnskapsført i fjerde kvartal og klassifisert som «other items», skriver Telenor i meldingen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Konkurransetilsynet
  3. Høyesterett

Flere artikler

  1. Verisure tapte klagesak: Gebyr på 766 millioner kroner opprettholdes

  2. Verisure betaler gebyr på 766 millioner for ulovlig samarbeid

  3. Gebyr for konkurranselovbrudd går ikke ut over kundene

  4. Konkurransetilsynet: Foodora får ikke ha eksklusivavtaler med restauranter

  5. Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken