Hexagon Purus vil på hovedlisten – utsetter kvartalsrapport

Hydrogenselskapets legger samtidig frem foreløpige tall som viser fortsatt omsetningsvekst.

Hexagon Purus-sjef Morten Holum.
Publisert:

Styret i Hexagon Purus har vedtatt å utsette fremleggelsen av resultatrapporten for fjerde kvartal og for 2022 som helhet til 25. april i år.

Utsettelsen kommer for at det skal bli mulig å gjøre de nødvendige forberedelsene til en potensiell overføring til hovedlisten på Oslo Børs, ifølge en børsmelding mandag kveld.

Hvorvidt Hexagon Purus ender med å søke om overføring vil avhenge av markedssituasjonen, ifølge meldingen.

Hexagon Purus er i dag notert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth. Selskapet ble skilt ut fra børsnoterte Hexagon Composite i desember 2020.

Notering på Børsens hovedliste har vært aktuelt tidligere. I august i fjor opplyste selskapet at planen da var blitt utsatt.

Omsetningsvekst

Siden fremleggelsen av den fullstendige resultatrapporten utsettes, kommer selskapet med en foreløpig oppdatering på noen av kvartalstallene.

Inntektene til selskapet fortsetter å øke. Omsetning var på 370 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 259 millioner på samme tid året før. Det er også bedre enn i tredje kvartal.

På resultatsiden var ebitda (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) på minus 110 millioner kroner. Det er en forverring fra minus 54 millioner på samme tid i 2021.

For 2022 som helhet økte inntektene til 960 millioner kroner, som er nær en dobling fra 2021. Ebitda forverret seg samtidig til minus 410 millioner kroner, viser de foreløpige tallene. Kontantbeholdningen var på 380 millioner kroner ved utgangen av året.

Venter videre vekst

I 2023 venter selskapet at omsetningen skal fortsette å øke.

For året vi er inne i som helhet forventer Hexagon Purus en inntektsvekst på minst 50 prosent målt mot 2022 «basert på sterk ordrereserve og ordretrender».

Resultatet ventes samtidig å forverre seg videre. Ebitda-underskuddet ventes å øke med 10 prosent i 2023 sammenlignet med 2022. «Ebitda vil fortsette å bli påvirket av opptrappingen av organisasjonen og produksjonsfasilitetene», skriver selskapet i meldingen.

Publisert:

Her kan du lese mer om