AKSJEUTBYTTE PÅ 1,2 MILLIARDER KRONER: Gir direkteavkastning på 40 prosent

Fredriksens Aktiv Kapital deler ut 1,2 milliarder i utbytte.

SKÅLER FOR AKSJONÆRENE: Cecilie Fredriksen og resten av styret i Aktiv Kapital foreslår et utbytte på 20 kroner.
Publisert: Publisert:

- Aktiv Kapital fortsetter resultatfremgangen og rapporterer et driftsresultat på 103,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, opp fra 47,3 millioner kroner i samme kvartal 2009, skriver selskapet i en børsmelding.

Styret, hvor storeier John Fredriksen er representert gjennom sin datter Cecilie, foreslår et utbytte på 20 kroner per aksje, noe som gir en direkteavkastning på 40 prosent basert på sluttkursen 22. februar.

- De operasjonelle forbedringene fortsetter i fjerde kvartal med høye innbetalinger fra porteføljene. Vi har god kontroll på kostnadene etter en rekke effektiviseringstiltak de seneste årene, uttaler Erik Øyno, konsernsjef i Aktiv Kapital i børsmeldingen.

Gir bort 1,2 milliarder

- I tillegg har vi forbedret kapitalstrukturen i selskapet. Samlet vil dette medføre at Aktiv Kapital utbetaler 1,2 milliarder kroner til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer i løpet av en seks måneders periode, legger Øyno til.

Aktiv Kapital

- Etter salget av den nordiske inkassovirksomheten er Aktiv Kapital godt posisjonert for å utnytte de forretningsmessige mulighetene vi ser kommer innen kjøp av misligholdte gjeldsporteføljer i 2011, avslutter han.

Driftsresultat på 261,4 mill.

Innbetalinger fra porteføljene utgjorde 391,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 402,8 millioner kroner i samme periode 2009. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre porteføljekjøp.

Driftsinntektene ble 243,5 millioner kroner i fjerde kvartal (195,6 millioner kroner).

Aktiv Kapital solgte i fjerde kvartal den nordiske inkassovirksomheten med en regnskapsmessig gevinst på 369,2 millioner kroner. De rapporterte tallene inkluderer kun videreført virksomhet.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble 261,4 millioner kroner (267,3 millioner kroner), mens kontantstrøm per aksje før skatt ble 5,24 kroner (4,94 kroner).

Flere nyheter hos E24

Publisert:

Her kan du lese mer om