Høyre-politiker frykter finansnæringen vil forvitre om Børsen selges

Stortingspolitiker Ove Trellevik (H) ber styret og eierne i Oslo Børs VPS tenke seg godt om før de selger Børsen til et utenlandsk konsern, men utelukker at myndighetene bør gripe inn.

STILLER KRITISKE SPØRSMÅL: Ove Trellevik (H) tror at finansmiljøet i Norge på sikt vil tape på et salg av Oslo Børs. – Vi trenger advokater, børs- og finansfolk som forstår det komparative fortrinnet vi har, sier han.

Foto: Stortinget
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

Euronext kommer etter planen til å legge frem et bud på samtlige aksjer i Oslo Børs VPS i slutten av måneden. Går oppkjøpet gjennom, vil Oslo Børs gå fra å være en selvstendig institusjon til å bli en del av et stort, europeisk konsern, som fra før av består av børser i Frankrike, Nederland, Belgia, Portugal og Irland.

Med det følger potensielt negative konsekvenser for den snart 200 år gamle markedsplassen, mener Høyres Ove Trellevik.

– Når vi diskuterer salg eller ikke bør vi se til erfaringer som allerede er gjort i land som blant annet Danmark, Finland, Nederland og Irland, oppsummert med norske øyne, sier han.

Trellevik mener disse erfaringene tilsier negativ endring på tre mulige måter.

Dårligere kapitaltilgang

Det første handler om tilgangen til kapital for norske bedrifter.

– Terskelen for å hente kapital vil bli høyere om man må til Stockholm, Paris eller London for å delta på en regulert markedsplass. På Oslo Børs har vi mange familieeide selskaper som har blitt notert, men det vil bli mye vanskeligere for et lite børsnotert selskap på en stor, multinasjonal børs, mener Trellevik.

Les også

Analytiker tror det går mot børssalg til Euronext: – Svært usannsynlig med motbud

– Ta for eksempel den eventyrlige historien til laksenæringen som i dag tiltrekker seg internasjonal kapital. Slike vekstmuligheter vil de få større problemer med om Oslo Børs havner under Euronexts kontroll. I tillegg har denne sterke fiskesektoren gjort det attraktivt for flere utenlandske selskaper, for eksempel fra Færøyene, som har valgt å notere seg her. Disse vil komme til å drukne i det store, internasjonale konsernet, sier han.

Trellevik påpeker at analysedekning er en viktig driver for handel og likviditet i en aksje. Han setter spørsmålstegn ved om analytikere i Paris vil være interessert i å dekke mindre norske selskaper eller særnorske kapitalinstrumenter, som egenkapitalbevis, som norske sparebanker er avhengige av.

Garanterer for Oslo Børs' identitet

I romjulen forsikret imidlertid Euronexts toppsjef, Stéphane Boujnah, om at et eventuelt oppkjøp ikke vil by på dramatiske endringer for Børsen.

– Oslo Børs skal beholde sin identitet. Vår modell er veldig desentralisert når det gjelder ting som krever lokal tilstedeværelse, sa Boujnah til E24.

Det er også den oppfatningen Sparebank 1-analytiker Thomas Myrholt sitter med.

– Mitt inntrykk av Euronext er at børsene blir beholdt selvstendig til en viss grad, men at de opererer på samme underliggende plattform som gjør det lettere å handle i systemet. Dette vil gi tilgang til en større investorgruppe ettersom det er dyrt og tidkrevende å koble seg opp til børser for medlemmer, da velger de per i dag bort Oslo grunnet størrelsen. Blir vi del av et større nettverk vil det bli lettere å investere på tvers av landegrenser, og det er noe alle er tjent med, sier Myrholt.

– På den andre siden kan jeg kanskje nevne «Home bias» uten at jeg tror at dette vil ha noe nevneverdig effekt. Investorer liker å investere i hjemmemarkedene sine, så det blir kanskje en tilvenningsperiode med europeiske eiere, sier han.

Konsernsjef i Euronext, Stéphane Boujnah

Foto: Euronext

Mer enn bare en markedsplass

Det andre punktet dreier seg om at Oslo Børs VPS er mer enn bare en markedsplass. Holdingselskapet består i tillegg av Verdipapirsentralen (VPS) og Oslo Market Solutions.

– Børsen i Norge har utviklet seg til en tjenesteleverandør som er større enn bare en markedsplass, sier Høyre-politikeren.

– Det norske verdipapirregisteret har data for norske investorer og selskaper og sørger blant annet for skatterapportering til den norske stat. Den verdikjeden for verdipapirer er unikt integrert. Om dette flyttes – vil kvalitet, myndighetskontroll og sikkerhet ivaretas og være «en (like) god løsning», spør Trellevik.

Det er ikke kjent hva som er Euronexts planer for VPS, men Myrholt tror børsgigantens interesse kan være lunken.

– VPS tror jeg kan bli litt overflødig i et selskap som Euronext, og vil i første omgang tenke at det enten blir solgt unna eller listet for seg selv, sier han.

Les også

Konsernsjefen i Oslo Børs VPS: – Vi kan ikke utelukke muligheten for et bedre bud

Frykter forvitring

Stortingspolitikeren peker også på de eventuelle konsekvensene et salg vil ha for norsk finansnæring.

– Rundt Oslo Børs har vi en rekke aktører som lever av aktiviteten i verdipapirmarkedet. De besitter inngående kompetanse som gir dynamikk og aktivitet i markedet, og som tjener norsk næringsliv.

– I mange land hvor børsene er gjort om til representasjonskontor, ser vi at finansnæringen smuldrer bort. Med en Oslo Børs som et representasjonskontor av en internasjonal børs, vil aktiviteten, størrelsen, kompetansen og inntektene til norsk finansnæring reduseres og på mange måter forvitre på sikt, mener Trellevik.

Feil å gripe inn

Gjennom sin trepunktsliste, støtter altså Ove Trellevik Senterpartiets Geir Pollestad, som stiller seg kritisk til et salg til Euronext. I alle fall delvis. For han er ikke enig med næringskomitélederen i at regjeringen burde gripe inn.

– Jeg synes ikke det er rett at hverken Stortinget eller regjeringen skal gripe inn, man må ikke misbruke regelverket for å hindre utenlandske aktører.

Les også

Nederlandsk analytiker: Overrasket over at ikke er Nasdaq som byr på Oslo Børs

– Selger vi, så selger vi. Men jeg forventer at alle tenker seg om. Man må forstå hvilke konsekvenser dette vil ha på lang sikt, sier han.

Arbeiderpartiet avventer

Oslo Børs ble privatisert i 2001, med Arbeiderpartiet ved makten. Partiet har for øyeblikket ingen konkrete vurderinger av det annonserte budet, da de ikke helt klart ser konturene av hva det innebærer, forklarer Terje Aasland, Ap-representant i næringskomiteen.

– Det vi mener er at det er viktig at Børsen har et eierskap med styrke nok til å utvikle den videre. Det opplever vi at har vært tilfellet med dagens eierskap. Vi mener et mangfold har vært bra.

Han forteller at partiet vil vurdere saken nærmere ettersom den utvikler seg og «viktige norske aktører» sier sitt.

Les også

– Svært usannsynlig med motbud

Les også

– Vi kan ikke utelukke muligheten for et bedre bud

Les også

Avfeier krav om stans av Oslo Børs-salg

Les også

Euronext-sjefen: – Det er vanlig at børser vi kjøper bytter navn

Les også

Så ikke Euronext-budet komme

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oslo Børs
  2. Høyre (H)
  3. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

  1. Euronext-sjefen: – Det er vanlig at børser vi kjøper bytter navn

  2. Euronext-budet er lagt frem for styret i Oslo Børs

  3. Vil ta opp kampen med Nasdaq Nordic

  4. – Vi er blitt kurset i fransk kultur

  5. – Svært tilfredsstillende at prinsippene om lov og rett har vunnet fram