Sterk medvind for Rieber Shipping

Snudde minus til pluss, og spår solid inntjening fremover.

RETT I LANG KONTRAKT: Polar Duke, ferdig i 2011, er et av flere skip i GC Rieber Shipping som går på lange kontrakter.

Publisert:

Shippingkonsernet, som administrerer en offshoreflåte på 18 skip, fikk i fjerde kvartal et driftsresultat på 73,4 millioner kroner.

Resultat etter skatt endte på 18,6 millioner kroner, en betydelig forbedring fra året før da resultatet viste et underskudd på 138,8 millioner kroner.

Omsetningen steg med 80 millioner kroner, til 183,1 millioner kroner.

- 2011 ble et år med en god utvikling for GC Rieber Shipping, uttaler administrerende direktør Irene W. Basili i en børsmelding.

Det gode resultatet gjør at selskapet foreslår et utbytte på 0,50 kroner per aksje for 2011.

Styret tror de gode tidene vil fortsette.

«De store internasjonale oljeselskapene har økt sine budsjetter spesielt innen leteaktiviteter. Etterspørselsveksten i GC Rieber Shippings markedssegmenter er dermed god. Konsernet har sikret en god og balansert kontraktsdekning, og er godt rustet for årene som kommer», skriver selskapet i sin kvartalsberetning.

Her kan du lese mer om