- Fredriksens grep vil virke som en konsolidering av markedet

Men det er rom for å gjøre enda mer i Frontline, mener analytiker.

RYDDESJAU: Tankreder John Fredriksen og rederisjef Jens Martin Jensen har kommet frem til en massiv oppryddingsplan for Frontline.
Publisert:

Forslaget om å restrukturere det kriserammede tankrederiet Frontline høster varm mottagelse i aksjemarkedet.

Tirsdag ettermiddag stiger den velkjente Fredriksen-aksjen over 30 prosent, etter at selskapet foreslo en massiv opprydding.

E24 Børs: Følg aksjen

«Ryddesjauen», inkluderer å etablere «Frontline 2012», et nytt selskap som skal overta en rekke eiendeler (utskillelse av nye skip og nybygg) til en verdi av 1,12 milliarder dollar fra dagens Frontline, og samt overta en bankgjeld på 666 millioner dollar.

Samtidig skal det hentes inn 250 millioner dollar i en emisjon.

- Innledningsvis ser det ut som om de eldre eiendelene er beholdt i det gamle selskapet, mens mesteparten av de mer attraktive eiendelene legges inn i Frontline 2012. Dermed vil det bli lettere å markedsføre det nye selskapet til nye investorer, skriver analytiker Martin Korsvold i Pareto Securities i et notat.

LES OGSÅ: Fredriksen rydder opp i Frontline

Den foreslåtte restruktureringen vil gi «gamle» Frontline – et av verdens største tankrederier - følgende eiendeler:

 • 3 VLCC-skip eid i ITCL
 • 22 VLCC-skip på lease (ITCL/SFL/KG)
 • 3 Suezmax-skip eid i ITCL
 • 2 Suezmax-skip eid av Frontline
 • 8 Suezmax-skip på lease (SFL/KG),
 • 5 OBO-skip på lease
 • 9 skip på operasjonell lease
 • 2 Suezmax nybygg.

«Frontline 2012» skal kjøpe fem kontrakter på VLCC-nybygg, seks moderne VLCC-ere og fire Suezmax fra Frontline til markedspris.

Verdien av disse fartøyene er satt til 1.121 millioner dollar, eller 6,4 milliarder kroner.

- Frontline 2012 vil være lettere å selge til markedet, ettersom det består av nye eiendeler og har en positiv egenkapital fra begynnelsen. Det vil fungere som en konsolidering i et skakkjørt tankmarked, mener Pareto.

- Kan gjøre mere
Han mener imidlertid at det er mulig å foreta ytterligere grep.

- Det er rom for enda større manøvrering med det gamle selskapet. For eksempel dersom det er i stand til å reforhandle obligasjonsgjeld, betyr det at verdien på selskapet går fra negativ til positiv.

- I tillegg er det rom for reforhandling av de to ordrene på suezmax-skip som er gjort hos Rong Sheng-verftet, mener analytikeren.

Analytikeren mener at i sum vil gamle Frontline ha negativ verdi med det restruktureringsforslaget.

Vil bli betydelig styrket

Frontline opplyste i dag at dersom den foreslåtte løsningen godkjennes vil selskapet ha en betydelig styrke til å kunne innfri sine forpliktelser og møte de utfordringene som har kommet som en følge et meget svakt tankskipmarked.

 • Selskapets flåte vil bli redusert fra 50 enheter til 40 enheter
 • Kontantene i selskapet vil øke med rundt 125 millioner dollar
 • Nybyggforpliktelsene vil bli redusert fra 437,9 millioner dollar til 112,4 millioner dollar Bankgjelden vil bli redusert fra 679 millioner dollar til 13 millioner dollar
 • Brutto charterbetalingsforpliktelser vil bli redusert med 336 millioner dollar i perioden 2012-2015.

Lavere break-even
Frontline venter nå breakeven-nivåer på 17.600 dollar per dag for VLCC-er og 12.800 dollar for Suezmaxer.

Dette er en nedgang fra henholdsvis 25.600 og 20.800 dollar per dag.

AksjeLongname: FrontlineTicker: FROMarked: OSEOrganiasonsnummber: 100004976TSID:Trade time: 2011-12-06 14:38:59Last: 25.97Close: 20.16Periode: 1year

«Med restrukturerte break-even-rater og en solid kontantbeholdning, vil Frontline vært blant de best posisjonerte tankselskapene til å holde sine forpliktelser, selv om markedet fortsatt holder seg svakt» skriver Frontline.

Fredriksen garanterer

Den varslede kapitalinnhentingen skal benyttes til å finansiere kjøpet av eiendeler fra Frontline, betale for arbeidskapital, betale gjeld, og å sikre at Frontline 2012 har kontanter.

Frontline tegner seg for 10 prosent av emisjonen, mens John Fredriksens investeringsselskap Hemen Holding har forpliktet seg til å garantere for resten av emisjonen.

Totalt garanterer Hemen seg for 550,5 millioner dollar i forbindelse med restruktureringen av Frontline og etableringen av Frontline 2012.

I de neste dagene vil planene være gjenstand for vurdering hos Frontlines motparter og kreditorer.

Hemen Holding har satt en frist frem til 31. desember for sine garantier.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om