Eurokrisen kan ramme norsk fiskeeksport

De økonomiske problemene i mange euroland kan ramme eksporten av norsk fisk, frykter Norges Fiskarlag.

KAN RAMMES: Fiskerinæringen har ikke glemt de tunge tidene rundt 2002-2003.
Publisert: Publisert:

– Det går stort sett godt i norsk fiskerinæring, konstaterte leder Reidar Nilsen da han åpnet Fiskarlagets landsmøte i Trondheim onsdag. De fleste fiskebestandene i norske farvann er på et historisk høyt nivå, og det settes stadig nye eksportrekorder.

Følg valutakursene på E24 BØRS

Men han frykter at de økonomiske problemene i flere euroland kan ramme kjøpekraften i viktige markeder for norsk fiskerinæring, som Portugal og Italia.

Advarer mot høy rente

En særnorsk høy rente vil gi ei sterkere krone og dermed skjerpe problemene for norske eksportnæringer, advarte Nilsen.

– Minnene fra 2002-2003, da sentralbanken holdt renta for høy altfor lenge, lever ennå. Da gikk mange fiskebedrifter over ende. Det slo etter hvert inn i lønnsomheten i flåten. Man kan trygt si at det var en feilslått pengepolitikk, sa Nilsen.

Fiskeri- og oppdrettsnæringen er Norges tredje største eksportnæring. I 2010 eksporterte Norge sjømat for over 50 milliarder kroner.

Verdens fremste?

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har lansert visjonen om Norge som «verdens fremste sjømatnasjon», og har varslet en egen stortingsmelding om hvordan visjonen skal virkeliggjøres.

Fiskeflåten er avgjørende for å nå dette målet, sa Berg-Hansen i sin tale til landsmøtet. Hun etterlyste større vekt på kvalitet.

– Husk at det er kundene i supermarkedet i Frankrike som betaler lønna deres, sa fiskeriministeren.

Berg-Hansen ser gode muligheter for fortsatt vekst i eksporten. Verdens befolkning øker, og trenger mer mat. Middelklassen vokser raskt, særlig i Asia, og alle forbrukertrender peker mot høyere bevissthet rundt helse og sunn mat, oppsummerte hun.

Fornying

Gjennomsnittsalderen i fiskeflåten er høy. I kystfiskeflåten er de fleste fartøyene over 20 år gamle. Lisbeth Berg-Hansen varslet en endring av kvotereglene for å fremme fornying av fiskeflåten.

– For en fartøyeier som har inngått kontrakt om å bygge ny fiskebåt, kan det være gunstig å selge det gamle fartøyet før det nye er ferdig. Endringen av reglene for kvoteutnyttelse vil sikre at fartøyeier likevel kan få utnyttet sine kvoter i den perioden rederiet står uten fartøy, sa Berg-Hansen.

Konkret betyr det at en fartøyeier kan overføre kvotene til et midlertidig fartøy, i en periode på opptil to år.

Les også

Lakseeksporten økte i forrige uke

Norsk sjømat profileres som «best i verden»

Eksportprisen på laks ned 5,5% på én uke

Publisert: