Tapene økte for Fredriksens runde rigger

Underskuddet økte i Sevan Drilling mot slutten av året, men storaksjonær Seadrill tror de skal klare å drive butikken mer effektivt fremover.

TAR GREP: John Fredriksens Seadrill har tatt over driften av Sevan Drillings rigger og sitter med en eierpost på 50,1 prosent. Det tror selskapet vil gjøre driften mer effektiv i 2014, selv om markedet er utfordrende. Her er Sevan Brasil avbildet.

Sevan
  • Marius Lorentzen
Publisert:

De andre aksjonærene i Sevan Drilling lot seg ikke friste da John Fredriksens riggkjempe Seadrill tilbød å kjøpe dem ut i fjor.

Dermed endte det med at Seadrill ble sittende med 50,1 prosent, og dermed kontrollen i riggselskapet med de runde riggene som retter seg inn mot ultradype farvann.

Det stoppet derimot ikke John Fredriksen og hans partnere fra å prøve å ta noen grep i Sevan. I september i fjor varslet de to at Seadrill vil ha ansvaret for å drifte og chartre ut riggene til Sevan Drilling.

Grepene hjalp derimot lite på Sevans regnskaper i fjerde kvartal, som viste større underskudd enn før.

Marginkutt

I sin ferske kvartalsrapport som ble offentliggjort tirsdag morgen kommer det frem at omsetningen økte fra 57,9 til 67,7 millioner dollar i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i 2012.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger falt derimot kraftig fra 23,3 til 5,5 millioner dollar i samme periode.

Etter at alle skatter og utgifter ble trukket fra satt Sevan Drilling igjen med et nettotap på 28,3 millioner dollar, en kraftig forverring fra tapet på 1,9 millioner dollar året før.

Den kommersielle oppetiden for Sevans to eksisterende rigger utviklet seg i motsatt retning fra hverandre. Oppetiden for Sevan Driller falt fra 98,9 til 89,9 prosent i fjerde kvartal, mens den steg fra 61,7 til 92,3 prosent for Sevan Brasil.

Driftsutgiftene per dag økte markant på begge riggene, sammenlignet med fjerde kvartal 2012.

Seadrill har blant annet inngått en avtale om en rullerende kredittfasilitet på 100 millioner dollar med Sevan Drilling. Sevan hadde ikke trukket av denne kreditten ved utgangen av 2013, ifølge regnskapet.

Man forventer likevel å benytte seg av deler av kreditten i andre kvartal i år.

Kan droppe Sevan Developer

Sevan Drilling har nylig mottatt en av deres to nye rigger, kalt Sevan Louisiana, fra Cosco-verftet i slutten av oktober. Riggen er nå på vei til Mexicogolfen og første kontrakt starter i april med LLOG Bluewater.

Verftet Cosco har varslet Sevan at Developer-riggen vil bli forsinket på grunn av forsinkelser i leveransene fra Coscos underleverandører. Antatt leveranse er nå utsatt til tredje kvartal.

- Muligheten for ikke å ta leveranse av Sevan Developer er fortsatt en mulighet for selskapet, skriver Sevan Drilling.

Konsekvensen av å droppe riggen er at man taper innbetalinger som allerede er gjort til verftet. Ifølge Sevan utgjorde dette 78,5 millioner dollar ved nyttår, og vil ligge på mellom 110 og 120 millioner dollar i tredje kvartal.

- Dette er derimot ikke det foretrukne alternativet for selskapet, men er et alternativ som vil bli vurdert hvis det anses som usannsynlig at man kan få en akseptabel kontrakt på riggen, skriver selskapet videre.

Ifølge Sevan vil kredittfasiliteten som de har sikret seg fra Seadrill være nok til å sikre likviditeten hvis man skulle velge å ikke ta levering av Sevan Developer.

Billigere og svakere 2014

Utsiktene for året vi nå har gått inn i er litt blandet for Sevan.

På den ene siden viser man til at Seadrill har tatt over driften og utleie av de eksisterende to riggene samt mobiliseringen og prosjektstyringen av de to nye riggene.

- Selskapet venter å realisere betydelige forbedringer i operasjonell effektivitet, sikkerhet og kostnadskontroll i 2014 som følge av dette, skriver Sevan, og mener effektene vil merkes allerede fra første kvartalsregnskapet i år.

De legger likevel ikke skjul på at riggmarkedet har blitt svakere i det siste.

- Markedet har blitt betydelig svakere på vei inn i 2014, som en konsekvens av lavere etterspørsel kombinert med et økt tilfang av nye enheter som blir levert og eksisterende enheter som kommer ut av kontrakter.

Selskapet skriver videre at utsiktene for ultra-dypvannsmarkedet er gode på lengre sikt.

- Etterspørselen fra oljeselskapene for boretjenester på ultradypt vann er ventet å forbli høy for å kunne utforske nye arealer og for å analysere og utvikle ferske funn.

Les også:

Finansdirektøren i Sevan Drilling trekker segJohn Fredriksens Seadrill Partners fikk inn 2,94 mrd.Sevan Drilling fortsetter i minusScott Kerr forlater Sevan Drilling

Her kan du lese mer om

  1. Sevan Drilling

Flere artikler

  1. Resultathopp etter at Seadrill tok styringen

  2. Sevan Drilling reddes av Seadrill

  3. Betalt innhold

    Sevan utsetter leveranse av ny rigg – igjen

  4. Annonsørinnhold

  5. Fortsetter å låne ut aksjene

  6. Sevan Drilling: – Har ikke avdekket bevis for upassende adferd