Orkla skuffer, hever matprisene

Industrikonsernet Orkla, hvor Stein Erik Hagen er største eier, bedrer både omsetning og resultat, men leverer ikke på forventningene. Nå skal matprisene videre opp.

SKUFFER: Industrikonsernet Orkla har større omsetning enn i fjor, men sitter igjen med en lavere fortjeneste. Høye råvarepriser er noe av forklaringen, og matvareprisene skal økes for å bøte på situasjonen.
Publisert:

Orkla (ORK) er torsdag morgen ute med sine regnskapstall fra årets første kvartal.

I forkant av resultatfremleggelsen var det spenning knyttet til effekten de høye råvareprisene ville få for regnskapet til Orkla Brands, som er konsernets divisjon for forbrukervarer, herunder matvarer.

- Orkla har historisk vært dyktige til å "videresende" stigende råvarekostnader i Brands, sa senioranalytiker Tor Klaveness i Warren Bank til SIX News i forkant.

Regnskapstallene viser imidlertid at selskapet ikke har greid å lempe alle merkostnadene over på kundene sine. For resultatet er svekket av høyere kostnader, ned fra 624 millioner kroner til 520 millioner. Dette til tross for at omsetningen steg med over 300 millioner kroner til 5.714 millioner.

Prisøkninger

«Orkla Brands kompenserer for fortsatt stigende internasjonale råvarepriser inn i 2011, men det er naturlig med en viss forsinkelseseffekt. Det planlegges derfor ytterligere prisøkninger» skriver selskapet.

Orkla

I klartekst betyr det at mange forbrukervarene selskapet produserer, som for eksempel matvarer fra Stabburet, trolig vil stige i pris også for forbrukerne.

- Vi tror den måten vi opptrer på i dette markedet er fornuftig så lenge det er en sammenheng med de prisene vi får inn og de prisene som går ut, sier konsernsjef Bård Wiggen i etterkant av torsdagens resultatpresentasjon til E24.

- Kan påvirke volumet

- Kan de ikke bli for høye?

- Det er klart at hvis prisene blir for høye, så vil det påvirke volumet, sier Wiggen.

Wiggen sier at det ikke er aktuelt å sikre seg mot stigende råvarepriser gjennom finansielle kontrakter.

- Det er mange elementer som påvirker råvareprisene. Vi gjør egne vurderinger i de ulike kategoriene. Vi vurderer ikke å sikre oss mot oppgangen i råvareprisene. Skal du sikremå du tro at du er bedre enn markedet. Og det er jo krevende, sier Wiggen.

Selskapet skriver for øvrig at sen påske gjør at mersalget fra påskehandelen først vil gi effekt i andre kvartal. Dette tatt i betraktning «leverte den nordiske virksomheten i Orkla Brands et resultat på nivå med samme periode i fjor».

Klar for å gå på børs? Blir med i Aksje-NM og vinn 50.000 kroner! www.aksjenm.no

Konsernets tall

Orkla Brands står for drøyt en tredjedel av Orklas totale omsetning. Totalt sett hadde konsernet en omsetning på totalt 15.000 millioner kroner i årets første kvartal, viser tallene som ble offentliggjort torsdag morgen.

Til sammenligning forventet analytikerne en omsetning på 14.370 millioner kroner, mens omsetningen i samme kvartal i fjor var 13.094 millioner.

Driftsresultatet før finanskostnader, skatt og avskrivninger (EBITA) var 786 mill kroner, opp 19 prosent fra 660 millioner kroner i fjor.

Analytikerne hadde imidlertid forventet et resultat på 868 millioner, viser estimater innhentet av SIX News.

Konsernet selv trekker frem Sapa, som lager aluminiumsprodukter, og Borregaard, som blant annet fremstiller cellulose, som positive bidragsytere.

Sapa økte sitt driftsresultat (EBITA) fra 129 millioner i første kvartal 2010 til 215 millioner i år. Borregaard økte sitt resultat fra 30 til 134 millioner.

«Resultatfremgangen for Sapa fortsetter, og det er sterke markeder og gode resultater i Borregaard. Orkla Brands' nordiske virksomheter hadde tilfredsstillende utvikling, hensyntatt negative påskeeffekter» heter det i en pressemelding.

FLERE NYHETER PÅ E24

Bli med på Aksje-NM og vinn 50.000 kroner! Meld deg på hos www.aksjenm.no

Les også: E24 kårer Norges nye aksjekonge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om