Aker Biomarine vil ha ny krillbåt

Selskapet satser på vekst og utvikler nye produkter.

Aker Biomarine har en markedsverdi rundt 1,4 milliarder kroner. Selskapet utvikler helseprodukter basert på omega 3 fra krill. Selskapet er eid av Røkke-kontrollerte Aker. Avbildet er selskapets fangstskip Saga Sea, som brukes til krillfiske.
Publisert:

Aker Biomarine har i dag inngitt søknad om krillkonsesjon for operasjon med fartøyet Antarctic Navigator i Sørishavet.

Det skriver selskapet i en børsmelding.

Antarctic Navigator eies i dag av et heleid datterselskap av Aker ASA, men vil kunne erverves av Aker Biomarine til markedspris, dersom Aker Biomarine tildeles konsesjon.

Tror på krillvekst

- Markedsutviklingen den siste tiden og markedsutsiktene fremover gir oss grunn til å ønske økt aktivitet, sier salgs- og markedsdirektør Matts Johansen i Aker Biomarine til E24.

Selskapet lanserte i slutten av mars at de har fått avtale om distribusjon i Kina, og satser stort på innpass i asiatiske markeder.

- Det asiatiske markedet for omega 3 er nesten like stort som Europa og USA til sammen, har Johansen tidligere fortalt.

Har nok Superba-kapasitet

Samtidig brukes kun en brøkdel av fangsten fra selskapets ene fangstskip, Saga Sea, til å produsere Superba krillolje, som er til human bruk og gir de største inntektene.

Mesteparten av krillen brukes til å produsere produktet Qrill til oppdrettsfisk.

Aker BioMarine

Johansen forteller at Saga Sea vil dekke etterspørselen Superba for flere år fremover.

- Men vi driver et langsiktig prosjekt, og må tenke lenger fremover, kommenterer han.

Krill til nye produkter

Samtidig er Aker Biomarine i full gang med å utvikle nye produkter, som de trenger ny krill til.

- Vi ser en potensielt betydelig økt etterspørsel, og arbeider med å gå inn i nye markeder og segmenter, forteller Johansen.

- Vil den eventuelle nye båten ha like stor kapasitet som Saga Sea?

- Det er for tidlig å si. Nå har Fiskeridepartementet utlyst en lisens som vi har søkt på, og så får vi se hva som skjer, svarer Johansen.

- Vil kunne fremme norske interesser

- Den betydelige innsatsen vi har nedlagt i produktutvikling og åpning av nye markeder, har skapt grunnlag for å realisere planen om operasjonell innsats med to fangstfartøy, uttaler konsernsjef Hallvard Muri i børsmeldingen.

Han tillegger at selskapet ikke på noen måte tar det for gitt at selskapet blir tildelt konsesjon til ytterligere ett fartøy.

Samtidig håper Muri at Aker Biomarine gjennom sin «betydelige satsing på bærekraftig og miljøvennlig ressursutnyttelse og markedsutvikling» har vist at selskapet er en seriøs og langsiktig aktør, som med to lisenser vil kunne være med på å fremme norske interesser i den tiltagende internasjonale konkurransen for biomarine produkter.

Det er antatt at søknaden vil være behandlet innen utløpet av juni måned.

Aker Biomarine-aksjen er opp 0,9 prosent klokken halv fem fredag ettermiddag, til 2,27 kroner.

Flere nyheter hos E24

Publisert:

Her kan du lese mer om