Obligasjonseier i Havila gir opp

Investor snur og ber obligasjonseierne stemme for Havila Shippings redningsplan.

NÆRMERE REDNING: Per Sæviks Havila Shipping kan være nærmere en redningsplan etter at en motvillig obligasjonseier nå har snudd.
Publisert:

Investor Tom Henning Slethei ber nå obligasjonseierne i Havila Shipping om å stemme for redningsplanene som selskapet la frem tidligere i november.

På et obligasjonseiermøte tidligere denne uken stemte obligasjonseierne mot planen.

Slethei ledet en gruppe av obligasjonseiere som lenge har vært motstandere av Havila-ledelsens forslag til restrukturering av det gjeldstyngede rederiet.

Ifølge DN.no har imidlertid Slethei nå snudd.

– Vi har hatt intens møtevirksomhet og dialog og anbefaler nå folk å snu og stemme ja til forslaget, sier han til DN.no.

Overfor E24 forklarer Slethei helomvendingen med at det i første runde var selskapet selv som truet med konkurs, mens nå har bankene kommet på banen og gitt pipen en annen lyd:

– Siden vi stod frem som en gruppe å anbefale å stemme nei, må vi nå påpeke at alvorlighetsgraden i trusselen har steget betraktelig, sier han til E24.

– Er det nå flertall for planen?

– Nei, det er ikke flertall for planen slik vi ser det nå. Vi har snakket med noen av de største fondene som sannsynligvis stemmer nei, men som ikke har bestemt seg 100 prosent. De er fly forbanna.

Bankene truet med konkurs

Overfor DN.no peker han på at det er stor sannynslighet at bankene slår selskapet konkurs om ikke obligasjonseierne gir etter. Da vil obligasjonseierne få enda mindre igjen enn dersom den foreslått planen følges.

Etter obligasjonseiermøtet sist onsdag varslet bankene at de hadde startet prosessen som kunne endt med at Havila Shipping ble slått konkurs.

Slik er kriseplanen

Havila-planen skal i korte trekk sørge for at rederiet holdes flytende de neste årene gjennom utsettelser av milliarder i avdrag, salg av skip, tilførsel av friske penger pluss at usikrede kreditorer må ta tap.

Det skjer gjennom flere grep, ifølge presentasjonen av planen.

Sævik-familien, som er hovedaksjonær, skyter inn ny kapital på 164 millioner kroner, fordelt på 118 millioner i egenkapital og 46 millioner i aksjonærlån.

Etter tilførselen av ny egenkapital fra Sævik på 118 millioner kroner og de sikrede kreditorenes konvertering av påløpte renter på 135 millioner kroner til aksjer, vil eierstrukturen se slik ut den dagen restruktureringen bli iverksatt.

Sævik: 51 prosent av aksjene

De sikrede kreditorene: 46,5 prosent av aksjene

De andre eksisterende aksjonærene: 2,5 prosent av aksjene

De usikrede kreditorene får tilbakebetalt 15 prosent av lånene som totalt er på 950 millioner kroner. Islandsbanki får 22,5 millioner, Arion Bank 45 millioner og usikrede obligasjonseiere 75 millioner kroner.

I tillegg får de usikrede kreditorene 500 millioner tegningsretter.

Eksisterende aksjonærer får anledning til å tegne seg i en reparasjonsemisjon på 30 millioner kroner, men denne vil ifølge Havila ikke kompensere for utvanningseffekten.

Les også

Slik kan de kriserammede rederiene forskjellsbehandle aksjonærene

Les også

Kampen om Havila: – Det er bare to
muligheter: Konkurs eller vår plan

Les også

Dette må til før rederiene rister av seg stormen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om