Rem Offshore vurderer strategiske alternativer

Ble ikke enige med obligasjonseiere om selskapets restruktureringsplaner.

OVERRASKET: Rem Offshore hadde ikke regnet med å få ett av lånene stemt ned, og blir nå nødt til å forhandle om en ny restruktureringsplan. Bildet viser båten Rem bestilte i 2014, som er spesialbygget for arktiske forhold.
Publisert:

Mandag ettermiddag melder offshorerederiet Rem Offshore i en børsmelding at selskapet vurderer strategiske alternativer.

Det skjer etter at det ikke ble enighet med obligasjonseierne om selskapets restruktureringsplaner på et møte tidligere mandag.

Les hele børsmeldingen her.

«For å beskytte interessene til alle interessenter, inkludert interessene til selskapets kreditorer og aksjonærer, vil selskapets styre innlede diskusjoner med de ulike aktørene i selskapet, inkludert kreditorene», heter det i meldingen.

Videre skriver selskapet:

«Utfallet av diskusjonene er usikkert og selskapet vil gi ytterligere oppdateringer etter hvert».

Skuffet

Administrerende direktør Arild Myrvold sier selskapet fikk gjennomslag for det største lånet, men ikke det minste.

– For det minste lånet var det en aktør som stemte det ned. Vi synes vi hadde en god løsning på plass, som var godt forankret blant de største obligasjonsinvestorene, hovedaksjonærene og bankene. Vi er derfor veldig overrasket over at det ble stemt ned, sier Myrvoll til E24.

Først ønsket ikke Rem Offshore å gå ut med hvilken aktør det var som veltet refinansieringsplanen deres. Nå er det kjent at det er Kjell Inge Røkke-eide Aker som sto bak. Aker eier i dag store deler av Rem Offshores konkurrent Solstad Offshore.

– Hvor store konsekvenser får dette?

– Det kan være veldig alvorlig, men det kan også ikke være det. Men det er klart det får konsekvenser og gjør at restruktureringsplanene våre stopper fullstendig opp. Fra å ha en god skisse, sitter vi nå igjen med ingen skisse, sier Myrvoll.

– Hva blir gangen videre i dette nå?

– Nå må vi tilbake til långiverne og ta en ny runde, og vi må i nye forhandlinger med dem som stemte det ned, i tillegg til våre kreditorer. Vi må utforske alle alternative handlingsrom, sier Myrvoll.

Han tror dog ikke de er nødt til å lage et nytt forslag som er svært annerledes det forrige.

Selskapet opplyser videre at den planlagte generalforsamlingen, som skulle holdes 21. juli, blir utsatt. Ny dato er foreløpig ikke satt.

Les også

E24-kartlegging: Gjeldsbomben i oljebransjen

Restrukturering

27. juni varslet rederiet at det ville gjennomgå restrukturering av selskapet.

Den svært omfattende restruktureringen, som kan leses i en helhet her, inneholder en ny rettet emisjon, usikrede obligasjonslån og kansellering av nybygg.

Grepene er gjort for å bedre selskapets likviditet med cirka 3,6 milliarder kroner over en periode på 3,5 år og redusere gjeld med 900 millioner kroner.

Alt i alt betyr tiltakene en drastisk utvanning av aksjeverdiene til de eierne som ikke blir med på en nye emisjonen. Den nye emisjonen blir på kun 0,87 kroner per aksje, mens nåværende pris er hele 32,9 kroner. Det omtaler selskapet på denne måten:

«Restruktureringen vil resultere i en vesentlig utvanning av aksjeeiere som ikke deltar i den nye egenkapitalen. Den planlagte reparasjonsemisjonen vil, dersom den blir gjennomført, ikke kompensere den utvannende effekten fullt ut for de resterende aksjeeierne. Etter å ha overveid tilgjengelige alternativer, mener imidlertid styret at et slikt avvik fra likebehandlingsprinsippet vil være rimelig og nødvendig, gitt selskapets utfordrende finansielle situasjon, de rådende markedsforholdene, de avtalte vilkårene for restrukturering og selskapets behov for fleksibilitet for å sikre den Nye egenkapitalen, het det i børsmeldingen i juni.»

Les også

– Ingen verdi i egenkapitalen til supply-rederiene

Les også

Bjerke: – Naivt å tro at alle vil overleve

Les også

Resultatsesongen: Derfor tror ekspertene på positive overraskelser

Publisert:

Her kan du lese mer om