Lave laksepriser senket Salmar-resultatet

Lave priser og tiltak mot lakselus svekker Salmars resultat i fjerde kvartal. Selskapet foreslår dermed lavere utbytte for 2019, men opprettholder forventningene til slaktevolum i Norge i 2020.

Salmar presenterer resultater for fjerde kvartal onsdag morgen. Bildet er fra Salmars foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge.

Gorm Kallestad / NTB scanpix
 • Camilla Knudsen
Publisert:,

Lakseoppdretteren Salmar leverte et driftsresultat før verdijustering på 658,1 millioner i fjerde kvartal, sammenlignet med 935 millioner på samme tid i fjor. På forhånd ventet analytikerne 857 millioner kroner, ifølge estimater fra Infront.

Selskapet foreslår et utbytte på 21 kroner per aksje for 2019, ned fra 23 kroner for 2018. Her var det i snitt ventet 21,59 kroner.

– Fjerde kvartal ble svakere enn ventet for Salmar-konsernet. Det skyldes i hovedsak høyt slaktevolum for Midt-Norge i begynnelsen av kvartalet da lakseprisen var på sitt laveste, sier konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar i børsmeldingen.

For å redusere risiko knyttet til lakselus, slaktet segment Midt-Norge tidlig i kvartalet og tidligere enn planlagt fisk satt i sjøen høsten 2018.

Dette hadde negativ innvirkning på snittvekt og kostnader, og ga svak prisoppnåelse i et kvartal der lakseprisen steg med 46 prosent fra oktober til desember.

Det forventes lavere volum og marginalt høyere kostnader fra dette segmentet i første kvartal.

I Nord-Norge har kostnadene falt og volumet økt etter flere svake kvartaler. Her ventes det stabile kostnader og tilsvarende volum i første kvartal 2020.

Totalt steg driftsinntektene steg til i underkant av 3,2 milliarder kroner i kvartalet, opp 86 millioner fra tilsvarende periode året før. Nettoresultatet endte på 732,2 millioner kroner, ned fra 1,2 milliarder.

Uendret slakteforventning i Norge

Slaktevolumet endte på 40.300 tonn i kvartalet, ned 200 tonn fra samme periode året før.

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum i Norge på 152.000 tonn, fordelt på 103.000 tonn i Midt-Norge og 49.000 tonn i Nord-Norge, og øker forventningen fra 10.000 til 12.000 tonn på Island (Arnarlax).

På Island ventes det høyere volum og kostnader i første kvartal som følge av økt utslakting av 2018-generasjonen, som skyldes økt dødelighet på starten av året med vinterstormer.

I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er det i 2020 ventet et slaktevolum på 26.000 tonn.

«For 2020 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 4 prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser», skriver selskapet.

Salmar følger nøye med på situasjon rundt coronaviruset, fordi en potensiell markedsreduksjon i enkelte markeder kan ha påvirkning på andre, opplyser selskapet videre.

Milliardinvestering

I 2020 venter Salmar å investere om lag 283 millioner kroner knyttet til vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur.

Totalt planlegges det investeringer i 2020 fra den norske virksomheten på rundt 1,4 milliarder kroner for videre vekst, der utbygging av InnovaNor og Senja 2 er de største enkeltinvesteringene.

Salmar er det nest største sjømatselskapet på Oslo Børs etter Mowi, med en markedsverdi på rundt 50 milliarder kroner.

Børsmeldingen

Her kan du lese mer om

 1. Kvartalsrapporter
 2. Salmar
 3. Utbytte
 4. Laks
 5. Oppdrettsnæring
 6. Island
 7. Aksjelive

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Svakere enn ventet fra Salmar

 2. Milliardresultat for Salmar i første kvartal

 3. Resultatfall i Lerøy, spår bedring i første kvartal

 4. Annonsørinnhold

 5. Schibsted svakere enn ventet i fjerde kvartal

 6. Kværner halverer utbyttet til tross for resultathopp