Sloknet stjerne

Harald Norvik er ikke lenger en av de lysende stjernene i norsk næringsliv. På kort tid er han presset ut av både Statoil og SAS.

  • Christine Jensen
Publisert: Publisert:

I dag er status at han i de to feteste jobbene han har hatt, sjefjobben i Statoil og styreformannsjobben i SAS, har kommet svært skadeskutt ut.

Sparket i Statoil

Etter en politisk prosess fikk han i april 1999 sparken som toppsjef i Statoil etter overskridelsene ved utbyggingen av Åsgard-feltet.

Han satt på en fallskjerm på 10,2 millioner kroner.

I går måtte han trekke seg som styreformann i SAS etter avsløringen av det ulovlige samarbeid mellom SAS og Maersk.

Men han har fortsatt en rekke selskaper han kan bruke sin tid på.

Underskudd 1:

Norvik er styremedlem i selskapet Startloop AS. I 2000 hadde selskapet et underskudd på 2,8 millioner kroner. Selskapet har utviklet en teknologi som gjør det mulig å starte biler med flatt batteri.

Underskudd 2:

I Hareide Designmill AS er Norvik styreformann. Selskapet hadde i 2000 et overskudd på 51 000 kroner. Selskapet driver kommersiell design av industriprodukter.

Underskudd 3:

I Falch Holding AS er Harald Norvik styremedlem. Selskapet er engasjert innen eiendom, IT og trykkerivirksomhet. Ifølge revisjonsberetningen hadde selskapet i 2000 et underskudd på 6,7 millioner kroner.

Underskudd 4:

Norvik er også styreformann i Falch AS. Dette selskapet hadde et underskudd på i overkant av fem millioner kroner i 2000.

Underskudd 5:

Norvik sitter som styreformann i Obstacle Collision Avoidance Systems AS. I 2000 hadde selskapet et underskudd på 1,3 millioner kroner. Selskapets formål er å utvikle og markedsføre varslingssystemer for å hindre kollisjon mellom fly og faste luftfartshindre.

Underskudd 6:

Han er også styremedlem i Ansura AS, et selskap som baserer sin virksomhet på elektronisk formidling av kunnskap og kompetanse. Selskapet hadde et underskudd på tre millioner kroner i 2000.

Konkurs:

MagCom, hvor Norvik er styreformann, skulle bli Norges svar på Nokia. Selskapet ble stiftet i 1999, men i august i år gikk selskapet konkurs. 200 millioner kroner hadde da selskapet brukt på sin mobildrøm.

Null:

Norvik er også styremedlem i Future Center Norway, Intellectual Capital AS. Selskapet hadde i 2000 et overskudd på beskjedne 183 kroner.

Pluss:

Harald Norvik er styreformann i Umoe AS, et selskap som er 100 prosent eid av Jens Ulltveit-Moe og hans familie. Selskapet er nå hovedsakelig et investeringsselskap. Konsernet hadde et overskudd på 875 millioner kroner i 2000.

Pluss:

Harald Norvik er styreformann i Insigth AS, hvor han og familien eier samtlige aksjer. Investerings- og konsulentselskapet er nystartet og har derfor foreløpig begrenset virksomhet. Selskapet fikk likevel et overskudd på 327 000 kroner i 2000.

I tillegg er Norvik styreformann i TV 2 og ved Oslo Børs.

Harald Norvik hadde i 1999 en bruttoinntekt på 3 029 897 kroner. Norvik betalte 1 410 860 kroner i skatt. Han har ingen formue.

Publisert:

Flere artikler

  1. Baksaas taus om vurdering av egen stilling

  2. - Forenkling er viktig

  3. Norvik fikk sparken

  4. Hagen: Norvik ville fått sparken

  5. Skandaleselskapet som tappet Kommune-Norge