Forte ville bruke et år på å avvikle katastrofefond: Fikk nei

Fondsforvalteren Forte ba Finanstilsynet om å få bruke uvanlig lang tid på å stenge ned det havarerte høyrentefondet Forte Kreditt. Finanstilsynet nektet, og ba dem avvikle fondet på fire måneder. Tilsynet utelukker heller ikke at det vil undersøke fondet.

Margrethe Eide leder Forte Fondsforvaltning, som i flere runder har høstet heder for sine fond. Fondet Forte Trønder ble i fjor kåret til årets beste norske forvaltede fond i 2019 av Dine Penger. Men det havarerte fondet Forte Kreditt vinner neppe noen priser lenger.
Publisert:

I mars begynte høyrentefondet Forte Kreditt å nekte kundene å ta ut penger fra fondet.

Da en stor mengde kunder ville ta ut pengene sine samtidig, fikk fondet problemer med å selge innholdet i fondet.

Da fondet stengte ble 77 kunder, derav minst 39 privatpersoner og 35 institusjonelle kunder, sittende fanget i fondet. Forvaltningskapitalen i fondet var da knapt 70 millioner kroner, ifølge Forte.

Disse kundene kan ha tapt millioner av kroner. Det avhenger av hvilken pris Forte får for resten av innholdet i fondet.

Har du tapt penger på Forte Kreditt, eller har du tips i saken? Kontakt E24s journalist: ps@e24.no

Ba om uvanlig lang stengetid

I mai søkte Forte om lov til å avvikle Forte Kreditt, og ba om uvanlig lang tid til å gjøre det. Det viser søknaden til Finanstilsynet som E24 har fått innsyn i.

Forte hevdet at tilstanden til obligasjonene i fondet var så krevende at de trengte et helt år for å sørge for at de fikk så mye ut av posisjonene i fondet som mulig.

«Forte er innforstått med at normal avviklingsperiode er inntil en måned. Forte søker imidlertid om tillatelse til å avvikle fondet med delutbetalinger til fondets andelseiere og med total avvikling i løpet av 12 måneder», skrev administrerende direktør i Forte, Margrethe Eide, til Finanstilsynet.

«Dette for å slippe å selge på for lave kurser i markeder som fortsatt er meget preget av koronapandemien, og dermed ivareta andelseiernes interesse på best mulig måte»

Forte beskriver at de mente dette var til fordel for kundene som fortsatt var investert i fondet:

«Da fondets portefølje [...] består av en stor andel illikvide papirer vil det være vanskelig å ivareta andelseiernes interesser gjennom en avhending av aktiva over en relativt kort tidsperiode»

I et medfølgende styrenotat skriver fondet at «majoriteten av papirene i fondet er i en eller annen form for restrukturering».

Les på E24+

Slik har et tiår med lave renter skapt et gjeldsberg i risikable selskaper

Finanstilsynet: – Naturlig å gjøre undersøkelser

Finanstilsynet avviste Fortes forespørsel om å få bruke et helt år til å avvikle fondet.

– I tillatelsen til å avvikle Forte Kreditt har Finanstilsynet stilt krav om at porteføljen skal realiseres innen fire måneder. Bakgrunnen for en noe lengre realisasjonsperiode i denne saken er likviditetsutfordringene i fondet, skriver Britt Hjellegjerde i seksjon for fond og kollektive investeringer i Finanstilsynet i en e-post til E24.

Hun understreker at fond som avvikles som hovedregel skal gjøre det i løpet av én måned.

Hjellegjerde blir spurt om det er aktuelt for dem å undersøke risikohåndteringen og likviditetsproblemene i Forte Kreditt, men vil ikke uttale om dette er noe de gjennomfører akkurat nå.

– Det er naturlig at Finanstilsynet gjør undersøkelser i et tilfelle der et fond må avvikles som følge av likviditetsproblemer, men Finanstilsynet har ingen kommentarer til hvilke undersøkelser og eventuell tilsynsmessig oppfølging som til enhver tid gjennomføres, skriver Hjellegjerde.

Finanstilsynet svarer ikke på E24s spørsmål om de selv burde fulgt bedre med på utviklingen i fondet før det stengte.

Forte: Uklart hva kundene får tilbake

Administrerende direktør i Forte, Margrethe Eide, sier til E24 at de kan be om en forlengelse utover de fire månedene, dersom de trenger det:

– Finanstilsynet har gitt oss muligheten til å be om forlengelse om det er noen gode grunner til det, men i utgangspunktet skal vi avvikle i løpet av fire måneder. Vi hadde ønsket oss tolv måneder, men vi tror i utgangspunktet at det vil være mulig å realisere verdiene på fire måneder. Det kan hende at det er en del papirer som vi må søke om å få bruke litt mer tid på, sier hun.

Fondet skal dermed være ferdig avviklet i løpet av september.

I tiden fondet er under avvikling vil Forte med jevne mellomrom betale ut penger fra papirene de har fått solgt til kundene sine. Eide vil ikke si hvor stor del av forvaltningskapitalen som kundene kan vente å få tilbake.

– Det er veldig vanskelig å si før vi har fått solgt alle papirene.

– Dere skriver at «majoriteten av papirene er i en eller annen form for restrukturering». Har risikostyringen vært god nok?

– Grunnen til at de papirene er i restrukturering er koronakrisen, og med restrukturering mener vi at de ber om utsettelse på rente eller lignende. Det var veldig mange selskap som ba om restrukturering eller utsettelse av renten, så det er helt og holdent koronarelatert, sier Eide.

Les på E24+

Derfor går kriserammede rigg- og supplyselskaper «aldri» konkurs

«Risikerer dårlig rykte»

77 kunder sitter igjen i fondet, som rett før nedstenging hadde en forvaltningskapital på like under 70 millioner kroner.

Mye av problemet til fondet var at kundene hadde rømt fra fondet. Forvaltningskapitalen hadde falt fra 300 millioner kroner på under ett år.

Dette førte til at fondet måtte selge alle de «beste» og mest omsettelige obligasjonene for å holde tritt med pengene som ble tatt ut av fondet.

«Andelseierne må påregne en kursnedgang i forhold til sist beregnede kurs i fondet», skrev Forte til Finanstilsynet i mai.

Forte beskriver i styrenotatet sendt til Finanstilsynet at de trolig vil få dårligere renommé som følge av nedstengningen av fondet, både gjennom mediene og fra kunder:

«Vi risikerer at noen av andelseierne får en del tap. Disse kan komme til å videreformidle sin negative opplevelse. Vi risikerer at Forte blir hengende med et dårlig rykte i etterkant», skriver de.

Illikvid portefølje

Porteføljen som fondet satt med en uke etter det ble vedtatt avviklet inneholdt en rekke konkurs- og kriserammede selskaper.

Blant selskapsobligasjoner fondet ikke hadde klart å kvitte seg med i slutten av mai var:

  • Dof
  • Havila Shipping
  • Hancap
  • Floatel
  • Jacktel
  • Siem Offshore
  • Norske Skogindustrier ASA
  • Norske Skog Holding (Norske Skog før restruktureringen)
  • Solstad Farstad

En rekke posisjoner stammet også fra investeringsbanken Jool Markets, som i fjor ble fratatt konsesjonen av Finanstilsynet.

Jool Markets spesialiserte seg på å tilrettelegge for lån til bedrifter, og de resulterende obligasjonene var og er svært vanskelig å få omsatt.

Har du tapt penger på Forte Kreditt, eller har du tips i saken? Kontakt E24s journalist: ps@e24.no

Publisert: