Equinors kvartalsrapport

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Lavere olje- og gasspriser gjør at Equinor leverer svakere tall i fjerde kvartal enn ett år før. Tallene var likevel noe bedre enn analytikerne hadde ventet.

SVAKERE TALL: Equinor leverer svakere tall i fjerde kvartal enn på samme tid året før, men noe sterkere enn ventet. Her er Equinors konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) og informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen under selskapets kapitalmarkedsdag i 2019.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

LONDON (E24): Oljekjempens justerte resultat før skatt (adjusted ebit) var på 3,55 milliarder dollar i kvartalet, fra 4,4 milliarder dollar i fjerde kvartal året før.

Et gjennomsnitt av analytikere hadde på forhånd ventet at Equinor ville levere et justert resultat før skatt på 3,37 milliarder dollar (31 milliarder kroner), ifølge anslag selskapet har samlet inn fra 25 analytikere.

Det justerte tallet gir ofte et annet bilde enn Equinors bunnlinje, som kan variere mye fra kvartal til kvartal. Ifølge selskapet og analytikerne gir tallet et bedre bilde av den underliggende driften, da selskapet justerer bort engangseffekter.

Før dette resultatet hadde Equinors justerte resultat falt i fire kvartaler på rad, og det justerte resultatet på 2,59 milliarder dollar i tredje kvartal var selskapets svakeste på to år (se figur).

Skjerper klimaplanene

Selskapet varsler også nye klimaplaner, som skal redusere karbonintensiteten (utslipp per fat) med 50 prosent innen 2050. Det inkluderer kundenes utslipp gjennom bruken av oljen og gassen som Equinor produserer.

– I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

– Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskapning for våre aksjonærer, sier Sætre.

Minus på bunnlinjen

Selskapets resultat etter skatt, eller bunnlinjen om du vil, falt derimot fra 3,37 milliarder dollar i fjerde kvartal 2018 til minus 230 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

Årsaken er blant annet nedskrivninger på 1,4 milliarder dollar, skriver selskapet i kvartalsrapporten. Det meste av nedskrivningene er knyttet til norsk sokkel, etter at Equinor har endret sin beregningsmetode for skatt.

Omsetningen falt betydelig til 14,9 milliarder dollar i fjerde kvartal, fra 21,72 milliarder dollar ett år tidligere.

Les også

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Produksjonsrekord

Equinors produksjon ble rekordhøye 2,198 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, en prosent høyere enn på samme tid året før. Dette skyldes blant annet oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, som nå leverer over 350.000 fat per dag.

– Rekordhøy produksjon, reduserte kostnader og fortsatt sterk kapitaldisiplin bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Han påpeker at selskapet venter økt produksjon og avkastning fremover, og at selskapets prosjekter vil levere seks milliarder fat til selskapet, som i snitt vil være lønnsomme med en oljepris på under 35 dollar fatet.

– Solid produksjonsvekst

– Equinor leverte solid produksjonsvekst i fjerde kvartal, sier senioranalytiker Emil Varre Sandøy i Rystad Energy.

– Gasseksporten fra Troll-feltet steg fra den svake eksporten som ble rapportert i tredje kvartal grunnet sommervedlikehold og svake spotpriser på gass, sier han.

Equinors internasjonale produksjon falt svakt i kvartalet, og var omtrent flat på årsbasis, påpeker han.

– Men som ventet av Rystad Energy falt produksjonen i Angola kraftig, på grunn av naturlig produksjonsfall på alle flytende produksjonsskip, og vedlikehold på produksjonsskipet Girassol FPSO, sier han.

– De siste fem årene har sterk gassproduksjon bidratt til Equinors vekst, men de kommende årene venter vi at store oljevolumer fra Norge vil redde selskapet, sier Sandøy.

Slik gjorde enhetene det

Equinor fordeler virksomheten sin på tre enheter: olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel (DPN), internasjonal olje- og gassvirksomhet (DPI) samt en markedsenhet (MMP) som blant annet driver med energihandel, prosessering og vindkraft.

Equinors norske virksomhet leverte et justert resultat på 2,74 milliarder dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med analytikernes forventning om 2,55 milliarder dollar. Tilsvarende tall året før var 3,23 milliarder dollar.

Den internasjonale virksomheten leverte et justert resultat på 247 millioner dollar, ned fra 774 millioner dollar ett år før, og var på forhånd ventet å levere et justert resultat på 468 millioner dollar.

Selskapets markedsenhet fikk et justert resultat på 524 millioner dollar i fjerde kvartal, fra 319 millioner dollar i samme kvartal året før, mens enheten på forhånd var ventet å levere et justert resultat på 389 millioner dollar.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Equinors kvartalsrapport
  2. Equinor
  3. Oljebransjen
  4. Gass

Flere artikler

  1. Coronasmell for Equinor i første kvartal

  2. Legger frem tall om én uke: Venter kraftig resultatfall fra Equinor

  3. Equinor mangedoblet fjorårets resultat

  4. Equinor rammet av lave priser: Gass-smell for Sætre

  5. Equinor mer enn tidoblet resultatet i tredje kvartal