Sammenlignes med Berlusconi

Orklatillitsvalgt Kjetil Haanes mener vi får italienske tendenser i Norge når kulturminister Trond Giske legger opp til at LOeide A-pressen skal få kjøpe deler av Orkla Media.

Publisert:

I Italia har avtroppende statsminister Silvio Berlusconi stort sett full kontroll over mediene. Han er landets rikeste mann, og har flere ganger endret lovene slik at de best kan passe ham selv. Hovedtillitsvalgt i Orkla Media og styremedlem i Orkla, Kjetil Haanes, mener kulturminister Trond Giske viser italienske takter når han endrer sin tolkning av eierskapsloven, og åpner for å tillate at A-pressen kjøper Orkla Media. - Jeg kan ikke forstå annet enn at Giske er på kollisjonskurs både med loven, det han har sagt tidligere og det som er gjengs oppfatning blant alle aktørene i mediesektoren, sier Haanes. - Loven er garantert ikke til hinder for at et konsern kan kjøpe én eller flere aviser fra et annet konsern. Men disse aktørene vil få problemer i forhold til de regionale eierskapsreglene, sier kulturminister Trond Giske til Aftenposten. Haanes synes de nye signalene fra kulturministeren er svært drøy kost, og frykter koblingen mellom LO og Regjeringen. Gerd-Liv Valla er LO-leder, styreleder i A-pressen og sitter i tillegg i sentralstyret i Arbeiderpartiet. - Det at Giske uttaler seg som han nå gjør, er et bevis på det samrøre som eksisterer. Vi har sett slike tendenser i Italia, sier Haanes. Giske er ikke så glad for de italienske karakteristikkene. - Jeg tror ikke Orkla Medias ansatte er tjent med den typen vulgær argumentasjon, er kulturministerens kommentar til Haanes' uttalelser. Når det gjelder beskyldningene om samrøre, svarer Giske: - Det er Medietilsynet som skal avgjøre dette. Loven gjelder for alle, det må vi forholde oss til. - Heldigvis har vi et velfungerende medietilsyn i Norge. Tilsynet er krystallklare på at det Giske sier er feil, kontrer Haanes. Han er sikker på at Medietilsynet vil stoppe et salg til A-pressen. - Hvis Giske har rett, noe han heldigvis ikke har, så må vi stoppe prosessen og starte på nytt. Da er det helt andre kort som skal spilles, sier Haanes. Han mener det eneste som er verre enn at Orkla Media selger til A-pressen, er å selge til et amerikansk privat equity-fond. Dersom A-pressen kjøper, vil mange arbeidsplasser bli overflødige, og mange aviser vil bli nedlagt.

Publisert:

Her kan du lese mer om