Svakere tall fra SAS: Varsler nye kostnadsgrep

Vårens pilotstreik preget også starten av selskapets tredje kvartal. Samtidig varsler selskapet nye effektiviseringsgrep siden kostnadene ikke faller.

RESULTATSLIPP: SAS la tirsdag frem resultatet for tredje kvartal.
Publisert:

SAS økte i sommerkvartalet sitt omsetningen fra 13,15 til 13,55 milliarder svenske kroner, men opplevde samtidig et solid fall i resultatene.

Før skatt falt resultatet med over en halv milliard til 1,49 milliarder, mens resultat etter skatt falt fra 1,57 til 1,16 milliarder.

Det viser regnskapet for SAS sitt tredje kvartal, som løper fra mai til juli grunnet selskapets avvikende regnskapsår.

Det var i forkant ventet at SAS ville levere en omsetning på 13,4 milliarder, et resultat før skatt på 1,46 milliarder og et resultat etter skatt på 1,15 milliarder svenske kroner, ifølge konsensustall fra InFront.

Selskapet leverte et justert resultat (før skatt og engangsposter) som falt fra 2,0 til 1,50 milliarder, mens Sydbanks Jacob Pedersen ventet 1,52 milliarder.

SAS-tallene blir også i dette kvartalet påvirket av den omfattende pilotstreiken som løp fra 26. april til og med 2. mai.

Les også: (+) Fra skipsadvokat til luftbaron – Bjørn Kjos takker av som Norwegian-sjef

Litt mindre streikeregning

Flyselskapet opplyste i mai at de regner med at streiken kostet 650 millioner svenske kroner, hvordan 220 millioner faller i tredje kvartal.

Dette er nå nedjustert til 615 millioner svenske kroner, men selskapet beholder resten av prognosen sin for året.

Les på E24+

Dette er Norges fem mest subsidierte togstrekninger

Etter streiken i mai kuttet selskapet prognosen fra å forvente et overskudd til å si at «det blir utfordrende» å nå et positivt justert resultat. Det står selskapet på. Selskapet venter også en nedgang i kapasiteten (målt i antall setekilometer) på en prosent.

– Det tredje kvartalet var preget av sterke operasjonelle resultater sammen med en suksessfull sesongmessig tilpasning, noe som resulterte i rekordhøye passasjertall og økte inntekter i høysesongen, sier konsernsjef Rickard Gustafson.

– Selv om det er oppmuntrende med økte inntekter innebærer den nåværende makroøkonomiske motvinden økt effektivitet for å sikre konkurranseevnen og langsiktig lønnsomhet, fortsetter han.

Varsler nye kostnadsgrep

I kjølvannet av vårens streik og tøff konkurranse i det europeiske flymarkedet varsler nå SAS-ledelsen nye grep.

Selskapet har allerede et mål om å få til kostnadsforbedringer på 3,0 milliarder kroner innen 2020. I tredje kvartal opplyser selskapet at de effektiviserte for 230 millioner, noe som løfter totalen for regnskapsåret hittil til 626 millioner av et mål på 900 millioner.

Ser man på enhetskostnaden til SAS økte den med 2,1 prosent i kvartalet mot samme periode i fjor, etter at man har tatt ut valuta- og drivstoffkostnader. Regner man med alt økte den med hele 10,6 prosent.

Justerer man for streiken så er det flat utvikling i den underliggende enhetskostnaden, men det er ikke nok. En svak svensk og norsk krone, og drivstoffprisene preger vårt resultat. Ytterligere effektivisering er en måte å lage buffer for oss for å håndtere svingningene i eksterne faktorer, sier Torbjørn Wist, finansdirektør i SAS til.

Ifølge SAS faller ikke enhetskostnaden til selskapet «i den grad vi ønsker», selv etter at man justerer for effektene av vårens pilotstreik. Derfor varsler selskapet nå nye grep:

* Oppgraderingen av flåten til en ren Airbus-flåte skal på sikt gi forbedret effektivitet

* Økt innsats for digitalisering, innføring av prediktiv (smart) vedlikehold og mer selvbetjening skal senke kostnadene ytterligere

* I tillegg innføres en ny organisering fra 1. oktober

Den nye organiseringen innebærer at dagens «Operations» (driftsavdeling) deles opp i en del med ansvar for drift av fly (Airline Operations) på alle plattformer, og en del kalt Airline Services. Denne skal ha ansvaret for alle bakketjenester, cargo og teknisk vedlikehold.

I tillegg samles alle salg, markedsføring og kommersielle aktiviteter i én felles enhet.

Les også

Comeback etter pilotstreiken

Les også

– Gunstig avtale for SAS

Les også

Kraftig passasjerfall i mai

Publisert:
Gå til e24.no