Dette gjør sentralbankene når de ikke lenger kan kutte rentene

Ammunisjonslagrene til verdens sentralbanker blir mindre og mindre. Uvanlige metoder, som sentralbanker som kjøper aksjer, blir nå vurdert for å holde temperaturen i økonomien oppe. 

Før finanskrisen startet i 2007, hadde verdens sentralbanker rentenivåer langt over der de ligger i dag. Fed i USA lå på 5,25 prosent, og i dag er de på 2,25 prosent.