Tone Lunde Bakker er tidligere toppsjef i Danske Bank og Swedbank.
Debatt

Finansiell likestilling lønner seg

Så lenge kvinnelige næringsdrivende fortsatt nektes den samme tilgangen til kapital som de mannlige, går samfunnet glipp av utvikling og verdiskaping, skriver kronikkforfatteren.

 • Tone Lunde Bakker
  Administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Heldigvis finnes lyspunkter og tiltak som virker i riktig retning.

Gjennom full likestilling av kvinnelige og mannlige entreprenører kan verdens BNP kan økes mellom tre til seks prosent, ifølge en analyse gjort av Boston Consulting Group (BCG).

Mytene om at kvinnelige entreprenører ikke skaper like mye vekst som menn er ikke bare feil, men misoppfatningen gir store negative ringvirkninger. Ikke bare for kvinnelige bedriftseiere, men gjennom tapt verdiskaping i samfunnet. 

En svensk studie publisert i Harvard Business Review fra 2018 viser at kvinner får 25prosent av beløpet de søker om hos bank, mens menn får 50prosent.

Selv om det er flere utdannede kvinnelige enn mannlige entreprenører hjelper det lite hos investorene.

Kun 1,3 prosent av nordisk risikokapital går til kvinnelige gründere. Stigmatiseringen knyttet til kjønn har lite hold, og kvinner må jobbe hardt for å vise hva de er gode for. 

Les også

Mot kvotering av kvinner i europeiske styrer

Må utvide innsatsen

Gjennom tilgang til nettverk, rollemodeller og kompetanse øker evnen til å gå fra et enkeltmannsforetak til en vekstbedrift. Investeringsmiljøet har vært, og er fortsatt, et mannsdominert og nettverksbasert miljø.

Kvinner må få tilgang til disse nettverkene. I tillegg er det viktig å bygge kunnskap og kompetanse hos kvinnelige gründere slik at de er godt rustet i møtet med investorer. 

Vi må bryte ned de ubegrunnede mytene som finnes rundt kvinnelige gründere og deres evner til å skape verdier.

Fokuset har tidligere vært å få kvinner til å ville bli bedriftseiere. Nå må vi utvide innsatsen til også å gjelde finansiering – og gi kvinnelige gründere muligheten til å gå fra et enkeltkvinnesforetak til en vekstbedrift.

Slik vil man kunne bygge arbeidsplasser og øke de positive ringvirkningene i samfunnet.

Les også

Etterlyser mer likestilling i fond

Finansnæringen mer likestilt

Innen finansnæringen i Norge ser man heldigvis en stigende trend av andel kvinnelige ledere. Kun åtte prosent av Norges største bedrifter har kvinnelige ledere, mens 24prosent av topplederne i norsk finans er kvinner. 

Initiativ som SHE Community, DNBs «Hun investerer» og Equality Check er med på å gi kvinner tilgang til nettverk og kompetanse. Men selv med en positiv utvikling det siste tiåret, er andelen fortsatt for lav.

Det er gledelig å se denne trenden også globalt, hvor finanssektoren har sett sin største økning av kvinner i ledende roller.

På verdensbasis har man oppnådd en andel på over 20 prosent i hovedstyrer. Etter hvert som likestillingen blir standarden i ledende stillinger ser man at bedrifter setter det på agendaen gjennomgående i organisasjonen.

Les også

Slik sender du debattinnlegg til E24

Svar på en global utfordring

Kun 30 prosent av verdens små- og mellomstore bedrifter eies og ledes av kvinner ifølge «Women Entrepreneurs Finance Initiative» (We-Fi).

Med et estimert kredittunderskudd på 1,5 billioner dollar, manglende nettverk og liten tilgang til markeder med høy verdi, begrenses kvinnelige entreprenører. 

I 2017 satte Angela Merkel problemstillingen på agendaen hos G20 – resultatet ble et initiativ kjent som We-Fi.

Norge var et av de første landene som sluttet seg til We-Fi, et fond for kvinnelig entreprenørskap tilknyttet Verdensbanken. Etter tre år har Norge sammen med 13 andre land bidratt til We-Fi’s portefølje på 350 millioner dollar med aktiviteter i 52 land. 

Som en av We-Fi Leadership Champions vil jeg bidra til å styrke kvinners posisjon innen finans og entreprenørskap. Det er viktig å jevne ut forskjellene for å sikre at de beste ideene får finansiering uavhengig av kjønn. Skal man oppnå et økonomisk løft er bidraget fra kvinnelige gründere kritisk viktig. 

Les også

Kvinner i finans om ny sentralbanksjef: – Det er uheldig

Pandemien har bremset ned en positiv trend

COVID-19 pandemien har kostet kvinner dyrt. Ifølge Oxfam har kvinner rundt om i verden mistet 64 millioner jobber samt 800 milliarder dollar i tapt inntekt.

Gjennom tiår med positiv utvikling har pandemien sendt utviklingen i feil retning, og gitt kvinner dårlige tilgang på kapital.

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) lanserte derfor i mars 2020 en pakke på to milliarder dollar for å øke bankenes handlingsrom mot små og mellomstore bedrifter. We-Fi er med på dette initiativet hvor minst 20 prosent øremerkes til kvinnelige bedriftseiere. 

Målrettede finansielle og ikke-finansielle tiltak for kvinnelige entreprenører er essensielt slik at ikke viktig verdiskapning går tapt. 

Som leder av en finansinstitusjon skal jeg gjøre mitt for å bidra med kunnskap, være en synlig leder til inspirasjon for andre og jobbe for å øke andelen kvinner som jobber i front og har resultatansvar. 

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Debatt
 2. Likestilling
 3. Entreprenørskap
 4. Kjønn
 5. Nettverk
 6. Ledere
 7. Norge

Flere artikler

 1. – I ferd med å bli veldig umoderne med mannsdominans

 2. De store oppgavene har ikke forsvunnet

 3. Betalt innhold

  Google-sjefen vil løfte kvinnelige gründerspirer

 4. Rosavasking og fjollete feminisme

 5. Norsk «femtech» ut i verden: – Vi har ingen konkurrenter