Norse Atlantic hentet 300 millioner – Bjørn Kjos investerer 5 millioner kroner

Langdistanseselskapet Norse Atlantic har fått hentet penger – en tredjedel kommer fra ledelsen og flynestor Bjørn Kjos.

Publisert:

Bjørn Kjos har tegnet seg for 2 millioner aksjer i emisjonen, noe som utgjør en investering på 5 millioner kroner.

Tegningskursen på 2,5 kroner per aksje er nær 40 prosent lavere enn aksjen ble handlet for torsdag.

Administrerende direktør og største aksjonær, Bjørn Tore Larsen, har tegnet seg for over 37 millioner aksjer, noe som tilsvarer en investering på over 93 millioner kroner.

Larsen og Kjos får også henholdsvis 5,6 millioner og 140.000 aksjer på toppen av dette, for å ha vært blant aktørene som forpliktet seg til å delta i emisjonen på forhånd.

Reparasjonsemisjon på vei

Flere i ledelsen har også tegnet seg i emisjonen: Gisle Stavland, Kristin Berthelsen, Ben Boiling og Yngve Carlsen har til sammen tegnet seg for 840.000 aksjer, og investerer rundt 2,1 millioner kroner.

Det betyr at Larsen, Kjos og resten av ledelsen i selskapet har stått for en tredel av emisjonen.

Aksjene i emisjonen kan i utgangspunktet ikke selges på seks måneder.

Flyselskapet sier at emisjonen har som mål å ha kontanter som buffer, etter at britiske luftfartsmyndigheter krevde dette for å la Norse operere flyginger i Storbritannia.

Selskapet sier at de vil hente ytterligere 150 millioner kroner i en reparasjonsemisjon, til dagens aksjonærer i Norse.

Publisert:
Gå til e24.no