Ferd vil børsnotere Elopak: – En av Norges minst kjente eksportsuksesser

Elopak selger 14 milliarder drikkekartonger til 80 land. Etter 64 år i familiens eie vil Johan H. Andresen invitere nye eiere inn i Ferds mest verdifulle selskap.

ÅPNER FOR NEDSALG: Ferd-eier Johan H. Andresen (t.h) vurderer en børsnotering av Elopak. Her med Ferd-sjef Morten Borge.

Sveinung Braathen
 • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

– Det er bare å åpne kjøleskapet, så ser du oss overalt, sier Thomas Körmendi, konsernsjef i Elopak.

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd har startet en prosess for å vurdere mulighetene for en børsnotering av Elopak, en av verdens største produsenter av drikkekartonger.

Det opplyser Ferds konsernsjef Morten Borge til E24.

Goldman Sachs og SEB er engasjert som globale hovedtilretteleggere i prosessen.

Elopak ble etablert i 1957 av Johan H. Andresen Sr. og ingeniøren Christian August Johansen, og er i dag heleid av Ferd.

Selskapet har 2.600 ansatte, og selger hvert år mer enn 14 milliarder kartonger til mer enn 80 land.

– Vi snakker om en av Norges minst kjente eksportsuksesser, sier Borge.

«Ferd og Elopak har en lang felles historie, helt siden faren min spilte en sentral rolle i etableringen av Elopak», skriver Johan H. Andresen i en kommentar.

«Vi har god erfaring med å skape store verdier i partnerskap med andre eiere, og aktivt eierskap vil være avgjørende for å skape og utløse potensialet i Elopak også fremover», legger han til.

STØRST I VERDEN: Elopak har en dominerende markedsposisjon på melkekartonger.

www.gudim.no

Kraftig løft i 2020

Sammen med konkurrentene Tetra Pak og SIG dominerer Elopak verdensmarkedet for emballasje og fylleutstyr for flytende mat og drikke, både fersk og aseptisk.

Elopak er størst på fersk melk, og har en markedsandel innen denne kategorien på 55–60 prosent i Europa.

Her i Norge anvendes Elopaks patenterte Pure-Pak kartonger på blant annet Tines melk- og juicekartonger.

Foreløpige tall for gruppen (inkludert andeler i joint ventures) viser en forventet rekordomsetning på i underkant av ti milliarder kroner, og driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på nær 1,3 milliarder.

De siste to årene har Elopaks ebitda økt med 25 prosent, og mesteparten av forbedringen har kommet i 2020, til tross for en nesten flat utvikling i omsetning.

Hamstring av mat i koronapandemiens første fase og mer hjemmesetting også i senere faser har gitt dagligvarer et solid løft.

Körmendi avviser imidlertid at dette er årsaken til den kraftig forbedrede lønnsomheten.

– Dette skyldes nærmest utelukkende driftsforbedringer, og er et resultat av investeringer og tiltak over flere år, sier Elopak-sjefen.

Borge vil heller ikke være med på at Ferds timing for nedsalg er opportunistisk.

– Elopak er blitt et veldig stort selskap, selv for Ferd, og vi ønsker å sikre en eierstruktur som er fleksibel nok til å utnytte de vekstmulighetene vi nå ser komme, sier Borge.

SER VEKSTMULIGHETER: Thomas Körmendi, konsernsjef i Elopak.

Elopak

Bytter plast med papp

For vekstmuligheter finnes, forsikrer de, selv for noe så traust som drikkekartonger.

– Mye av drikkeemballasjen som selges i verden er fortsatt laget av plast, og vi ser en økende interesse i flere markeder for å bytte til kartong av miljøhensyn, sier Körmendi.

Elopak ble karbonnøytral i 2016, og har redusert klimagassutslippene med 70 prosent fra 2008 til 2018.

I dag tilbyr Elopak 100 prosent fornybare, resirkulerbare og karbonnøytrale drikkekartonger.

– Den sterke posisjonen Elopak har på bærekraft gjør at vi ser store muligheter for videre vekst både i nye og eksisterende markeder og markedssegmenter, sier Körmendi.

Borge vil ikke mene noe om Elopaks verdi, eller indikere hvor mye Ferd vil selge seg ned.

– Ferd skal imidlertid fortsatt være en langsiktig eier i selskapet, sier han.

Med et driftsresultat (ebitda) på 1,3 milliarder og utsikter til vekst, blir det uansett en av de største børsnoteringene i Norge i 2021.

Basert på prising av sammenlignbare selskaper opererer Ferd trolig med en verdsettelse på godt over ti milliarder kroner.

– Elopak er Ferds største og mest lønnsomme investering, sier Borge.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Elopak
 2. Ferd
 3. Morten Borge
 4. Johan H. Andresen
 5. Goldman Sachs
 6. Børsnotering
 7. Bærekraft

Flere artikler

 1. Storkjøpte da børsene raste: Johan H. Andresen god for 41 milliarder etter tidenes beste år

 2. – En av Ferds beste investeringer

 3. Ferd blar opp milliardsum for norsk programvareselskap

 4. Oppkjøpsfondet Altor får milliardgevinst ved Sbanken-oppkjøp

 5. Mitt voksenpoeng: Johan H. Andresen