Aker Carbon Capture rigger seg for vekst: Tapte 44,5 millioner i oppstartsåret

Etter skilsmissen fra Aker Solutions har karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture brukt tiden på å rigge seg for fremtiden. Inntektene er foreløpig små, men flere viktige kontrakter har blitt inngått i oppstartsåret.

Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture
Kvartalsrapporter
  • Marius Lorentzen
Publisert:

I juli i fjor annonserte Kjell Inge Røkkes Aker en rekke grep som skulle legge fundamentet for det neste kapittelet i industrikonsernets historie.

Et av grepene var å skille ut havvind- og karbonfangstvirksomhetene fra oljeservicekonsernet Aker Solutions. Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture ble etablert og børsnotert som to nye selskaper på Oslo Børs-markedsplassen Merkur Market (nå kalt Euronext Growth).

Fredag slapp begge de grønne selskapene regnskapet for fjerde kvartal.

Aker Carbon Capture (ACC) hadde i fjerde kvartal inntekter på 10,2 millioner kroner, mens driften endte på -32,0 millioner. Resultat etter skatt endte marginalt under.

For hele 2020 hadde selskapet inntekter på 15,8 millioner, et driftsresultat på −44,6 millioner og et resultat etter skatt på −44,5 millioner.

Inntektene til ACC kommer i hovedsak fra rådgivning og ulike studier for kunder. Selskapet har for tiden åtte pågående studier.

Etter en emisjon i fjor sommer fikk Aker Carbon Capture inn 500 millioner kroner i frisk kapital og startet fjerde kvartal med 492 millioner på konto.

Den løpende driften trakk ut 19,5 millioner fra kassen, mens det gikk med 1,1 millioner kroner til investeringer og 14,2 millioner i finanskostnader. Selskapet avsluttet kvartalet med 457,7 millioner.

Selskapet har dermed kapital til å tære på for å holde hjulene i gang. Utviklingen i inntekter og utgifter vil avgjøre hvor lenge selskapet kan drive før de eventuelt vil trenge mer kapital.

Kvartalsrapport fra Aker Carbon Capture
Les også

Les også: Aker Offshore Wind tapte 55 millioner i fjerde kvartal

Flere prosjekter på gang

Det er ventet at det vil bli bygget en rekke karbonfangstanlegg i verden i de kommende årene for at man skal klare å få til utslippskuttene som trengs for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Det er særlig i tyngre industriprosesser, kraftsektoren og i avfallsforbrenning at karbonfangst er relevant, særlig der elektrifisering kan være teknisk krevende.

ACC peker også på at CO₂-prisen stadig øker. Kvoteprisen i EUs ETS-system har økt med rundt 60 prosent siden november. Fra starten av 2018 til i dag har prisen økt fra under 10 til nesten 40 euro per tonn.

ACC påpeker også at det har kommet ulike tiltak i ulike land. I Norge har regjeringen varslet at CO₂ prosent skal kraftig opp til 2.000 kroner per tonn i 2030, mens Storbritannia har lansert et mål om fange ti millioner tonn CO₂ årlig innen 2030.

I fjerde kvartal landet ACC den kanskje viktigste kontrakten i starten: Brevik CCS.

Selskapet skal nemlig designe og levere karbonfangstanlegget til Norcems sementfabrikk i Brevik. CO₂-gassen som fanges skal deretter transporteres med skip til vestlandet og pumpes ned under havbunnen på norsk sokkel – i regi av Northern Lights-prosjektet til Equinor, Total og Shell.

Hele det norske karbonfangstprosjektet, som også skal inkludere karbonfangst på Fortums avfallsanlegg på Klemetsrud i Oslo, kalles Langskip.

– I fjerde kvartal sikret vi vår første store kontrakt for å levere et komplett karbonfangstanlegg, i tillegg til flere partnerskap og samarbeid med strategisk viktige partnere, sier administrerende direktør Valborg Lundegaard, i Aker Carbon Capture i en børsmelding.

Selskapet jobber nå videre med å videre utvikle teknologien og kutte kostnader. ACC har også inngått et samarbeid med tyske Man for kompressorløsninger i karbonfangstanleggene, som skal øke energieffektiviteten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Aker Carbon Capture
  3. Aker

Flere artikler

  1. Aker Carbon Capture lanserer karbonfangst som abonnement

  2. Røkkes Aker Carbon Capture går i minus

  3. Aker Carbon Capture hentet 840 millioner

  4. Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

  5. Slik gikk det med Røkkes grønne selskaper