Aksjebom ble til gevinst for Oljefondet: Tjente nær 600 mill. på feilkjøp

Oljefondet kjøpte flere aksjer enn planlagt i et selskap. Men aksjen steg, og bommen ga en pen gevinst på 582 millioner kroner for fondet.

Oljefondets nestleder Trond Grande (t.v.) og leder Nicolai Tangen la onsdag frem Oljefondets halvårstall hos Sparebanken Sør i Arendal, i forbindelse med Arendalsuka.
Publisert:

ARENDAL (E24): Oljefondets leder Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande kunne legge frem solide tall for første halvår, med 990 milliarder kroner i avkastning, eller 9,4 prosent.

I tillegg til de positive tallene kunne fondets sjef også opplyse om at fondet gjorde en heldig bommert.

Feilen gjorde at det ble kjøpt inn flere aksjer enn planlagt i et selskap. Men siden aksjen steg, så ble utfallet en pen gevinst på 582 millioner kroner.

Ifølge fondets halvårsrapport skyldtes dette en manuell feil i styringen av fondets porteføljer. Dette var én av 129 uønskede hendelser i fondets drift i første halvår.

– Vi automatiserer så mye vi kan, og det gir god kontroll. Så er det en del transaksjoner der vi må inn og gjøre bevisste valg, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet til E24.

– I dette tilfellet var det rett og slett sånn at det ble gjort en feil som gjorde at vi kjøpte flere aksjer enn det vi hadde planlagt. Og da registrerer vi det som en feil og rapporterer det som en feil, sier Grande.

– Var det lagt inn feil i en algoritme, eller var det satt et visst antall aksjer feil, altså en tastefeil?

– Mer av en sånn tastefeil, sier Grande.

I fondets halvårsrapport blir det ikke opplyst hvilket selskap det gjelder.

Les også

Sterke tall for Oljefondet

Leder Nicolai Tangen (t.v.) og nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet.

– Skjer feil hele tiden

– Er man sikker på at det ikke skjer igjen, eller er det vanskelig å unngå siden mennesker kan gjøre feil?

– Også maskiner kan gjøre feil hvis vi mennesker har satt dem til å gjøre feil. Det er et stort maskineri, og en relativt liten organisasjon, og det skjer feil hele tiden. Det aksepterer vi, for vi kan ikke eliminere denne risikoen, sier Grande.

– Det viktige er at vi registrerer de hendelsene, lærer av dem og setter inn tiltak for å redusere sannsynligheten for at vi gjentar dem, sier han.

Oljefondet holdt seg innenfor det Norges Banks styre tolererer av risiko for feil i driften i første halvår.

Sentralbankens styre har bestemt at det over en tolv måneders periode skal være mindre enn 20 prosents sannsynlighet for at risikofaktorer i driften vil føre til en finansiell effekt på 750 millioner kroner eller mer. Dette omtales som styrets risikotoleranse.

Les også

Oljefondets største aksjeposter: Apple topper fortsatt listen

– Like problematiske

Oljefondets leder Nicolai Tangen sier at alle slike feil blir rapportert, selv om de skulle få positive følger for fondets avkastning slik som i dette tilfellet.

– Veldig mange selskaper, hvis de har en feil som fører til tap på 50 millioner og en feil fører til gevinst på 50 millioner, så rapporterer mange selskaper null. Vi rapporterer da 100 millioner i feil, sier Tangen.

– Vi syns positive feil er like problematiske som de negative, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no