Swedbank må betale fire milliarder i hvitvaskingsgebyr

Det svenske finanstilsynet stadfester at Swedbank bevisst har tilbakeholdt informasjon om bankens hvitvaskingsrutiner.

Publisert:

Den svenske Finansinspektionen og estiske Finantsinspektsioon har nå konkludert i sine etterforskninger av storbanken Swedbank.

Resultatet er at banken må betale et hvitvaskingsgebyr på 4 milliarder svenske kroner, ifølge en melding fra den svenske Finansinspektionen.

Beløpet rekordhøyt i svensk sammenheng, ifølge SvD Näringsliv.

«Den svenske undersøkelsen slår fast at Swedbank har hatt store mangler i sin styring og kontroll av arbeidet for å motvirke hvitvaskings i de baltiske datterbankene», skriver Finansinspektionen (FI) i meldingen.

Les også

SVT: Swedbank-ansatt lot russisk minister sluse milliarder gjennom banken

«Holdt tilbake dokumentasjon»

Videre skriver tilsynet at banken har hatt utilstrekkelig bevissthet rundt risiko, samt utilstrekkelige prosesser, rutiner og kontrollsystem når det gjelder å håndtere risikoen for hvitvasking. I tillegg skal de baltiske avdelingene ha manglet ressurser for å motvirke hvitvasking.

FI har også oppdaget «flere eksempel på hvordan banken har holdt tilbake dokumentasjon og informasjon fra FI som senere viser den alvorlige situasjonen».

– Vår undersøkelse viser at den svenske ledelsen ikke håndterte risikoen for hvitvasking i den baltiske virksomheten på en effektiv måte, sier FIs generaldirektør Erik Thedéen i en uttalelse.

Han mener også det er veldig bekymringsfullt at banken har holdt tilbake informasjon fra tilsynet som senere har vist seg å være alvorlig.

Les også

Swedbank anklages for hvitvasking i Baltikum

– Ekstremt sviende kritikk

Joacim Olsson, administrerende direktør i foreningen Aktiespararna reagerer kraftig på opplysningene som kommer frem i rapporten.

– Det er ekstremt sviende kritikk som myndigheten retter mot banken og ytterst alvorlig at Swedbank bevisst har tilbakeholdt informasjon om svakheter man kjente til både i den svenske og baltiske virksomheten, sier Olsson til SvD Näringsliv.

– Noen må stå ansvarlig for at bevisst har skyggelagt. Det er uunngåelig at tidligere administrerende direktør Birgitte Bonnesen har et stort ansvar i dette. Enten har hun kjent til det og tilbakeholdt informasjonen, eller så har rutinene i banken vært så mangelfulle at man har kunne gjort dette på denne måten. I begge tilfellene har administrerende direktør ansvaret, mener Olsson.

– Ikke investert tilstrekkelig i forebyggende tiltak

Under undersøkelsene av den svenske virksomheten har tilsynet også funnet mangler i arbeidet rundt risikoklassifisering av kunder og i overvåkning av transaksjoner. Dermed har banken heller ikke her overholdt regelverket, ifølge FI.

Også den estiske etterforskningen viser at bankens estiske filial ikke har hatt et godt nok system for å motvirke hvitvasking.

– Swedbank har ikke investert tilstrekkelig i forebyggende tiltak for å motvirke hvitvaskingsrisiko, sier leder Kilvar Kessler i den estiske Finantsinspektsioon.

– Bankkonsernet tok beslutninger som tillot avtaler med høyrisikokunder uten å ha et tilstrekkelig system og kontroll på plass, og uten å ha fullstendig kunnskap om hvilken hvitvaskingsrisiko disse kundene innebar, fortsetter Kessler.

Pressemeldingen fra Finansinspektionen
Publisert:
Gå til e24.no