Norske Skog varsler om gjeldsløsing

Norske Skogindustrier skal ha kommet til en avtale mellom aksjonærer og kreditorer.

MEGLER: Styreleder Christen Sveaas I Norske Skogindustrier.
Publisert:

Styret og ledelsen i Norske Skogindustrier sier i en børsmelding at de har klart å megle frem en avtale om gjeldsløsning som representanter for både de pantsikrede og de usikrede kreditorene godtar.

I tillegg har forslaget støtte fra viktige aksjonærer i selskapet.

Forslagets hovedpunkt om at all usikret gjeld og en del av den pantsikrede gjelden blir gjort om til aksjer står fast.

Få nyhetene om Norske Skog først. Last ned minE24 i Apple Store eller Google Play.

Usikrede kreditorer får litt mer

Men fordelingen av aksjene endres noe i forhold til forslaget som styret la frem i forrige uke.

Den viktigste endringen er at de usikrede kreditorenes eierandel etter at gjelden blir omgjort til aksjer øker fra 6,3 prosent i styrets forrige forslag til 6,75 prosent nå.

De pantsikrede kreditorenes andel reduseres fra 91,0 til 90,75 prosent, mens de eksisterende aksjonærenes andel reduseres fra 2,7 til 2,5 prosent.

Forslaget må imidlertid stemmes over av alle kreditorer. Derfor er det satt en ny frist til onsdag 25. oktober klokken 17.00.

Trenger mer støtte

Norske Skogindustrier skriver i børsmeldingen at mer enn 80 prosent av de pantsikrede kreditorene har indikert at de vil si ja til forslaget og et mer enn 50 prosent av de usikrede kreditorene har indikert det samme.

Det innebærer at planen trenger ytterligere støtte fra de usikrede kreditorene for at den skal kunne bli gjennomført.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier oppfordrer i børsmeldingen alle aktører om å stemme for det nye forslaget.

Han gjentar at alternativene til en frivillig avtale vil gi vesentlig mindre verdier til alle parter og inkluderer en komplisert konkursprosess.

Porteføljeforvalter Arne Eidshagen i Forte Kreditt, som har interesser i to av Norske Skogs eurolån, har tidligere sagt offentlig at de var mot styrets forslag fra forrige uke.

Usikker kreditor

Nå vil han ikke flagge sin holdning til det nye forslaget.

– Vi kommer til å vurdere dette forslaget nøye, men jeg vil ikke kommentere selve innholdet i forslaget før vi har gått over det, sier Eidshagen til E24 kort etter at det siste forslaget ble offentliggjort onsdag.

Etter at gjelden er omgjort til aksjer skal det etter planen bli gjennomført en aksjekapitalutvidelse på 50 millioner euro. De usikrede kreditorene vil få fortrinnsrett til 30 millioner euro, mens dagens aksjonærer får fortrinnsrett til resten.

De som deltar i emisjonen vil få langsiktige tegningsrettigheter til å kjøpe ytterligere inntil samlet 10 prosent av selskapet dersom Norske Skogindustrier får en tilstrekkelig positiv verdiutvikling frem til 30. juni 2019.

Dersom de usikrede kreditorene og aksjonærene deltar fullt ut i den første aksjekapitalutvidelsen stiger deres samlede eierandel til henholdsvis 17,9 og 10,4 prosent.

Hvis utviklingen blir så gunstig at også de langsiktige tegningsrettighetene blir utløst øker de usikrede kreditorenes og aksjonærenes eierandeler til henholdsvis 22,1 og 13,3 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om