Finansdepartementet avslår klage – Jool Markets fratas konsesjonen

Investeringsbanken klaget da de fikk konsesjonen inndratt av Finanstilsynet i mars i fjor, og har siden ventet på endelig konklusjon fra departementet.

Finansdepartementet har siste ord i saken om Jool Markets. Nå må de stenge.
Publisert:

Finanstilsynet trakk Jool Markets' konsesjon til å yte investeringstjenester i Norge i mars 2019. Konsesjonen ble trukket etter et stedig tilsyn gjennomført i desember 2017.

Finanstilsynet mente blant annet at Jool Markets har akseptert og lagt til rette for at underagenter har gitt ulovlige investeringsråd til kunder.

Det er Finansdepartementet enig i, kommer det frem i avslaget, som ble gitt onsdag 8. april. Avslaget ble offentliggjort torsdag 16. april.

Nå gis selskapet en frist til 15. juni med å avvikle sine investeringstjenester, «i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold» og for å fullføre eksisterende tilretteleggingsoppdrag.

Les også

Finanstilsynet advarer mot Bergen-selskap: Tilbød investeringer uten konsesjon

Alvorlig og systematisk

«Finanstilsynet fant at klagers overtredelser [...] var både «alvorlige» og «systematiske», samt at overtredelsene behandlet i disse punktene hver for seg oppfylte vilkårene for å tilbakekalle klagers tillatelse til å yte investeringstjenester», skriver departementet om tilsynets konklusjon, som de altså ikke ser grunn til å omgjøre.

I departementets avslag, under avveining og vurdering av reaksjon, konkluderes det med at Jool Markets «har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av sentrale og grunnleggende bestemmelser om investorbeskyttelsen.»

Det anses skjerpende at overtredelsene knytter seg til investeringer i høyrisiko-produkter, samtidig som de fleste av Jool Markets kunder har vært ikke-profesjonelle. Det gir krav på høyeste grad av investorbeskyttelse, skriver departementet.

Les også

Jool Markets i retten for å få utvide driften

«Golden oldies»

«Departementet anser overtredelsene som alvorlige og systematiske, og fremhever at klager har hatt som praksis å oppfordre kunder til å endre sin risikovillighet slik at denne passet med klagers produkter, og at klager har gjort mangelfulle vurderinger av kunders finansielle evne til å håndtere risiko.»

Tidligere styreleder Ola Røthe i Jool Markets ønsket ikke å kommentere saken. Nåværende styreleder Tore Grøttum har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Jool Markets er datterselskap av svenskeide Jool Capital Partner, som i flere år har blitt brukt som konsesjonsgiver for norske rådgivningsselskaper som ringte rundt til eldre småsparere.

Gjennom dokumentarserien «Golden Oldies» har Dagens Næringsliv kartlagt selskapene, som markedsførte seg som agenter under Jool Capital Partners konsesjon, og metoden investeringsrådgiverne brukte for å få eldre mennesker til å gi fra seg hundrevis av millioner i sparepenger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om