Folketrygdfondet kritiserer XXLs kriseemisjon

Folketrygdfondet mener XXL forskjellsbehandler småaksjonærene i forbindelse med kapitalinnhentingen på til sammen 500 millioner kroner.

Publisert:

Da XXL onsdag avholdt den ekstraordinære generalforsamlingen for å stemme gjennom kriseemisjonen i selskapet, valgte Folketrygdfondet å stemme mot flere av forslagene.

Samtidig gjorde fondet klart at det mener det er viktig at XXL-styret påser at minoritetsaksjonærenes interesser «ivaretas når transaksjoner gjennomføres».

– Det sentrale for oss er størrelsen på reperasjonsemisjonen, den er rett og slett for liten til at minoritetsaksjonærer kan få opprettholdt sine eierandeler. Rabatten var betydelig for dem som deltok. Da burde reparasjonsemisjonen vært større, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, til E24.

«Det er Folketrygdfondets syn at den foreslåtte emisjonen i selskapet medfører en urimelig forskjellsbehandling av minoritetsaksjonærene», heter det i Folketrygdfondets protokollførte forklaring på hvorfor det stemte mot forslagene.

Uvanlig situasjon

Folketrygdfondet som har eierinteresser i 58 selskaper på Oslo Børs, forklarer at situasjonen som har oppstått i XXL, ikke skjer ofte.

– Vi er involvert i mange selskaper, og dette er heldigvis ikke noe som skjer ofte, sier Houg.

Kun de seks største aksjonærene ble invitert til å være en del i emisjonen som ga en rabatt på over 30 prosent sammenlignet med kursen like før emisjonen ble kjent.

Gjør dette noe med tilliten til styret i XXL - at man klarer å ivareta også de mindre aksjonærene i fremtiden?

– Vi har som utgangspunkt og forventer at styret har en likebehandling av alle aksjonærer fremover, sier Folketrygdfondets toppsjef som mener at XXL må rydde opp i reparasjonsemisjonen.

«Folketrygdfondet forventer at den etterfølgende reparasjonsemisjonen tilrettelegges slik at aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen i størst mulig grad får mulighet til å opprettholde sin relative eierandel i selskapet», fremkommer det i protokollen.

Fondet protokollfører videre at reparasjonsemisjonen etter deres syn ikke er tilstrekkelig for å «sikre en slik likebehandling».

REAGERER: Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, mener fondet han leder blir utsatt for en betydelig forskjellsbehandling i XXLs siste emisjon.
VG-PODKAST: XXL i hardt vær

Stemte mot ny styreleder

Selv om Folketrygdfondet stemte mot flere forslag, ble alle til slutt vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen.

I tillegg til forslagene om den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen, stemte Folktrygdfondet også mot at Altor-topp Hugo Maurstad skulle bli ny styreleder i selskapet.

– Vi har stemt imot emisjonen, styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen og den nye styrelederen som vi mener henger sammen. Det er transaksjonen som helhet vi stemmer imot, sier Houg.

Han vil ikke svare på om de foretrakk at Tidemandsen hadde fortsatt som styreleder, og påpeker igjen at det er helheten som gjør at de stemmer nei til bytte av styreleder.

– Gjør denne saken noe med hvordan dere vurderer deres eierskap i XXL?

– Det er en posisjonsvurdering som vi ikke kommenterer, avslutter Houg

Det er tre uker siden XXL varslet en emisjon der selskapet hentet 400 millioner kroner. Samtidig ble det varslet en reparasjonsemisjon på 100 millioner kroner.

Pengeinnsamlingen kom som et resultat av at september var «en svært utfordrende måned», opplyste selskapet den gang.

Folketrygdfondet eier ifølge aksjonærlistene 2,26 prosent av aksjene i XXL. Fondet var ikke en del av aksjonærene som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen.

XXL har så langt ikke svart på E24 henvendelser.

Referatet fra generalforsamlingen
Publisert:
Gå til e24.no