Slik vil han snu Storebrand

Forsikringsgiganten vil tjene penger på en ny måte. Her er den nye sjefens plan.

«FLYING START»: Med et kursløft på rundt 50 prosent har Odd Arild Grefstad fått en god start på konsernsjefsjobben.

Aleksander Andersen
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

- Før tjente vi penger på å dele avkastningen på kundens investeringer med dem selv - og tapte tilsvarende når finansmarkedene utviklet seg dårlig. Nå må vi tenke helt nytt, sier Odd Arild Grefstad.

I juni tok han over som sjef i Storebrand, etter at forgjengeren Idar Kreutzer takket ja til å bli ny sjef for Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Grefstad tok over et selskap som opererer i en bransje som er i ferd med å endres radikalt.

Fra EU-hold jobbes det med å innføre overnasjonale soliditetsregler for forsikringsbransjen – kalt Solvens II – samtidig som Banklovkommisjonen her hjemme arbeider med nye regler for finansnæringen.

Og som ikke det var nok – den europeiske gjeldskrisen har også ført til omveltninger i finansnæringen som var utenkelig for noen år siden.

Historisk lave renter gjør det vanskelig for forsikringsselskapene å sikre god avkastning med lav risiko (se egen faktaramme).

Det tvinger Storebrand – og andre forsikringsselskaper – til å tenke nytt. Til å endre hele måten de driver forretning på.

- Nå er vi i ferd med å endre hele forretningsmodellen, hvor vi går mot produkter der våre inntekter kommer fra ulike gebyrer i stedet for å dele overskudd og tap med kundene, sier Grefstad.

Så langt har aksjonærer og investorer likt det de har hørt fra den nye konsernsjefen.

- Dette er en prosess som allerede pågår og som vil bli forsterket av de regelendringene som nå skjer for livforsikringsselskapene, og jeg tror det er en fornuftig endring, sier aksjeanalytiker Bengt Kirkøen i Swedbank First Securities til E24.

Turbulent

Siden begynnelsen av juni har aksjekursen løftet seg med 50 prosent, og Grefstad har i det henseende fått en «flying start».

Sjekk Storebrand-aksjen på E24s børssider.

Under Idar Kreutzer gikk det ikke like godt, og med jevne mellomrom kom det kritikk for at han ikke evnet å skape verdier for aksjonærene.

Symptomatisk var kanskje derfor aksjefallet i Storebrand utover våren – i første halvår ble kursen nesten halvert fra rundt 30 kroner til 16 kroner.

En del av kursfallet skyldes investorenes usikkerhet både rundt finansmarkedet og de store regulatoriske endringene Storebrand og forsikringsbransjen står overfor.

- Aksjekursen preges av usikkerhetene rundt kapitalkrav og den generelle markedsuroen. Men det er ikke slik at vi er overlatt til tilfeldighetens spill. Innenfor disse rammene er det opp til oss selv å skape en sterk livforsikringsvirksomhet, sier Grefstad.

Aksjemarkedet har vært redde for at «den nye verden» Storebrand står overfor skal tvinge selskapet til å hente ny kapital.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LOBBYVIRKSOMHET: Arne Hyttnes, daværende administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon og Odd Arild Grefstad, konstituert konsernsjef i Storebrand, på møtet mellom FNO og Finansministeren i Finansdepartementets lokaler 21. juni 201.

Marius Lorentzen

Grefstad mener at målet om å unngå emisjon for å tilfredsstille de nye reglene for kapital er høyst oppnåelig.

- Med det løpet vi legger opp til nå, mener vi at vi skal klare det uten kapitalpåfyll, sier Grefstad.

Som et ledd i dette målet har den nye Storebrand-sjefen pekt ut fire suksesskriterier:

1) Sikre kapitaleffektivitet: Selv om hverken EUs nye solvensregelverk eller norske myndigheters tilpasning til dette er endelig avklart, må Storebrand nå posisjonere seg til nye kapitalkrav.

2) Bedre kostnadseffektivitet: Henger sammen med det første. Kostnadskutt skal bidra til å styrke selskapet i forhold til kapitalkravene. Storebrand har satt i gang et program som skal kutte kostnadene med 400 millioner kroner.

Les mer: Storebrand legger ned traineeprogram

3) Bygge nye produkter: Banklovkommisjon har foreslått nye fondsbaserte produkter, både fripoliser med investeringsvalg og nye tjenstepensjonsprodukter. Grefstad har som mål at Storebrand skal lede an i utviklingen av nye produkter.

4) Kundeorientering: I den nye ledergruppen Grefstad pekte ut forrige fredag har han satt en egen person til å lede arbeidet med å rette virksomheten inn mot kundenes behov - på tvers av den juridiske organiseringen av konsernet.

- Lykkes vi på disse fire områdene kan vi selv lage det nye Storebrand, sier Grefstad.

Også Kirkøen i Swedbank First Securities tror Storebrand vil unngå en emisjon.

- Jeg tror ikke de vil trenge kapitalpåfyll, og fokus endres til inntjeningspotensialet i aksjen. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til overgangsregler og hvordan fripoliser vil bli behandlet - eller unntatt fra Solvens II. Men vi tror det vil komme fornuftige løsninger for livselskapene, sier Kirkøen.

- Aksjekursen var i perioder veldig lav i vår som følge av emisjonsfrykten. Unngår Storebrand en emisjon, tror jeg det vil ligge en ytterligere oppside i Storebrand, sier Kirkøen til E24.

- Elendig timing

Delvis som svar på kritikken om manglende evne til å skape verdier for aksjonærene, gikk Grefstads forgjenger Idar Kreutzer på handletur i Sverige i 2007.

Da kjøpte Storebrand det svenske livforsikringsselskapet SPP for over 10 milliarder kroner.

- Det var industrielt riktig, det var strategisk riktig. Men timingen var elendig, sier Grefstad.

- Siden kjøpet av SPP har det skjedd en revolusjon både i finansmarkedene og i bransjen. Men likevel har vi gjort veldig mye riktig med SPP og utviklingen i selskapet er positiv.

Han peker på at Storebrand nå er et av de største livsforsikringsselskapene i Norden.

Ifølge Grefstad har svenskene kommet lengre i å tilpasse seg den nye virkelighet, og den norske virksomheten har hentet mye lærdom i form av produkter og systemer fra SPP.

Gjennom de siste drøye 10 årene har banksektoren i Norden smeltet sammen til et marked, og det samme har langt på vei skjedd med skadeforsikring - stikkord er Nordea og If.

På liv- og pensjonsforsikring er markedet mer fragmentert. Storebrand ser seg likevel ikke mål på å fortsette den nordiske tilnærmingen som startet i 2007 - i alle fall ikke ennå.

- Vi må først konsentrere oss om de store oppgavene som står overfor oss når det gjelder kapitaldekning og endrede rammebetingelser. Men det kan på litt sikt bli aktuelt med nye konstellasjoner innenfor livforsikringsbransjen, og da er det naturlig at Storebrand er med på det, sier Grefstad.

- Vi er tross alt den eneste store aktøren som er et rent forsikringsselskap.

Her kan du lese mer om

  1. Storebrand

Flere artikler

  1. Denne faktoren kan spolere Storebrands utbytteplaner

  2. Solid bedringfor Storebrand

  3. Storebrand jekker opp utbyttet – deler ut 1,17 milliarder

  4. Annonsørinnhold

  5. Storebrand vil innta førersetet i nordisk private equity

  6. Blar opp 2,1 milliarder for Skagen og Silver-porteføljer