Stø kurs i Rieber Shipping

Millionoverskudd etter aktivt kvartal. 

PINGU: GC Rieber Shipping har sikret en god og balansert kontraktsdekning, og er godt rustet for årene som kommer.

GC Rieber Shipping
Publisert:

GC Rieber Shipping kan si seg godt fornøyd med utviklingen så langt i år.

Rederiet, som opererer 18 avanserte spesialskip innen subsea, is/support og marin seismikk, har økt inntekter og bedret driften i årets andre kvartal.

- Vi er gunstig posisjonert i markeder med gode utsikter og forventer positiv resultatutvikling resten av året. Våre investeringer i andre kvartal i Armada Seismic og subsea-nybygg understreker vårt syn på markedet, sier administrerende direktør Irene W. Basili.

Rederiet fikk et driftsresultat på 41,8 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 40,9 millioner kroner i samme periode året tidligere.

Driftsinntektene endte på 191,3 millioner kroner, opp fra 171,4 millioner kroner i samme periode året tidligere. På bunnlinjen satt GC Rieber igjen med 44,6 millioner kroner, ned fra 64 millioner kroner.

Når det gjelder fremtidsutsiktene skriver rederiets styre at oljeprisen holder seg høy, og at internasjonale oljeselskap har økt sine budsjetter spesielt innen leteaktiviteter. Detter sørger for at etterspørselsveksten i GC Rieber Shippings markedssegmenter er god.

Konsernet har sikret en god og balansert kontraktsdekning, og er godt rustet for årene som kommer.

«Seismikkmarkedet er fortsatt sterkt, og innen subsea-markedet er det ventet økende aktivitet i annet halvår 2012. GC Rieber Shipping forventer at dette vil påvirke resultatene for selskapet innen dette segmentet positivt i 2012» skriver styret.

Her kan du lese mer om