Høy aktivitet i GC Rieber Shipping

Høy kontraktsdekning gir solid
inntektsstrøm.

STOR AKTIVITET: Polar Duke er et av skipene i GC Rieber Shippings flåte. Skipet er for tiden leid ut til seismikkselskapet Dolphin Geophysical.

DOLPHIN GROUP
 • Even Landre
Publisert:

GC Rieber Shipping, som for tiden opererer 18 avanserte spesialskip innen subsea, is/support og marin seismikk, har økt både resultat og driftsinntekter i årets tredje kvartal.

Perioden endte med et resultat før skatt på 63,4 millioner kroner, opp fra 52,3 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Driftsresultatet før avskrivninger (Ebitda) endte på 106,9 millioner kroner, opp fra 83,3 millioner kroner i samme periode i fjor, mens driftsinntektene steg fra 170,7 millioner kroner til 208,8 millioner kroner.

Kvartalets driftsmargin endte på 51 prosent.

- God drift er et resultat av en moderne flåte og dyktige medarbeidere, sier administrerende direktør Irene W. Basili.

Hun sier at de har en kontraktsdekning som gir forutsigbare og gode inntekter fremover, forutsatt stabil drift.

Hun legger til at alle de fire nybyggene som ble bestilt i 2009/10 var i operasjon i kvartalet.

GC Rieber Shipping har ved utgangen av tredje kvartal en total kontraktsportefølje på 1,72 milliarder kroner, og med en gjennomsnittlig løpetid på kontraktene på 2,2 år.

Selskapet skriver at flåten er fullt beskjeftiget med hovedvekt på mellomlange kontrakter.

- Dette gir god visibilitet.Kombinert med en attraktiv utvikling ivåre markedssegmenter og finansiell handlefrihet gir dette et godt utgangspunkt for nye investeringer, sier Basili.

Venter fortsatt sterke markeder
Når det gjelder fremtidsutsiktene, legger GC Rieber Shipping til grunn at oljeprisen holder seg høy, og at utsiktene i rederiets markedssegmenter for resten av året og inn i 2013 er gode, tross fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien og manglende avklaring på gjeldsproblemene i Europa.

 • Seismikkmarkedet er fortsatt sterkt og aktørene forventer stor aktivitet også neste år.
 • Innen subseamarkedet ventes det fortsatt stor aktivitet.
 • Innenfor ismarkedet forventes det stigende etterspørsel på mellomlang sikt i forbindelse med økt oljeutvinning i Russland og i andre arktiske farvann.

Her kan du lese mer om

 1. GC Rieber Shipping

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Solid år

 2. Betalt innhold

  Rieber Shipping med nest beste resultat noensinne

 3. Betalt innhold

  Gode resultater for GC Rieber Shipping

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Solid kvartal fra Rieber Shipping

 6. Betalt innhold

  Røde tall for GC Rieber