Må forlenge tilbudsperioden for Røkkes «utbyttemaskin»

Pengejakt tar lengre tid på grunn av «turbulente markeder og respons fra nøkkelinvestorer».

MÅ FORLENGE FRISTEN: Ocean Yield skriver i en melding at «gitt de siste dagers turbulens og respons fra nøkkelinvestorer» har selskapet i dag bestemt seg for å forlenge prosessen.
Publisert: Publisert:

Kjell Inge Røkkes Aker er i ferd med å børsnotere datterselskapet Ocean Yield. Fredag løper tidsfristen ut for auksjonsprosessen som skal gi selskapet omlag én milliard kroner i egenkapital.

Imidlertid varsler selskapet at det nå trenger mere tid.

Nå forlenges den såkalte bookbuilding-perioden frem til torsdag 27. juni.

Ocean Yield skriver i en melding at «gitt de siste dagers turbulens og respons fra nøkkelinvestorer» har selskapet i dag bestemt seg for å forlenge prosessen.

E24 har tidligere skrevet at Ocean Yield skal utstede 33,5 millioner nye aksjer. Aksjene skal selges for en samlet pris på mellom 1.005 og 1.139 millioner kroner som vil gå inn som ny egenkapital i selskapet.

Hvis samtlige 33,5 millioner aksjer blir solgt vil de nye aksjonærene samlet eie 25 prosent av selskapet, mens Aker beholder 75 prosent av aksjene.

Ocean Yield vil etter salg av samtlige 33,5 millioner i det prisleie som er indikert i børsmeldingen få en samlet børsverdi på over fire milliarder kroner.

Les også: Røkkes Aker trenger seks meglere for én børsnotering

Det er forutsatt at selskapet søker om notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Aksjesalget vil deles opp i to deler. En del vil bli rettet mot institusjonelle investorer og en rettet mot alminnelige investorer. De som deltar i aksjesalget rettet mot alminnelige investorer vil få en rabatt på 1.500 kroner.

Styret i Ocean Yield har også rett til å gi fortrinn til private investorer som også er aksjonærer i Aker.

«Utbyttemaskin»

Aksjene i Ocean Yield var bokført til 2,5 milliarder kroner i Akers 2012-regnskap. Dersom børsnoteringen lykkes med de skisserte betingelsene vil disse aksjenes børsverdi øke til over tre milliarder kroner.

Ocean Yield er et rent skipseiende selskap. De kjøper skip som bli leid ut på langsiktige kontrakter til kunder de mener har god betalingsevne. Enkelte av skipene er leid ut til andre selskaper i Aker-systemet.

Virksomheten går godt og i år får Aker 40 millioner dollar i utbytte fra Ocean Yield.

«Ekstremt lave driftskostnader bygger en utbyttemaskin. Alle skip i porteføljen er på langsiktige kontrakter – typisk bareboat-avtaler på 5–12 år. Kundene får en attraktiv finansiering, og avkastningen på egenkapitalen til Ocean Yield er rimelig forutsigbar og møter Akers avkastningskrav,» er Røkkes egen omtale av selskapet i sitt årlige brev til aksjonærene i Aker.

Røkke kontrollerer 67,8 prosent av aksjene i Aker. Røkke sitter i styret i Ocean Yield.

Les også: Aker priser børskandidat til over fire milliarder

Publisert: